Varje år ges enorma mängder mat till småfåglar. Men är det alltid positiv för fåglarna? Nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska nu ta reda på hur exploatering och förtätning av städer kan påverka livet för småfåglar.

I projektet vill forskarna bland annat ta reda på vilken typ av fågelmat som är bäst för fåglarna, och vad det kan ha för betydelse för fåglarnas framgång att häcka.

- Kanske finns det skräpmat även för fåglar. När vi är klara kan vi ge riktlinjer för hur och vad vi ska mata just dessa fåglar med för att de ska må så bra som möjligt, säger Caroline Isaksson, evolutionärekologen Caroline Isaksson, i ett pressmeddelande.

Forskarna ska även undersöka hur fåglarnas hälsa påverkas av tillgång till mat kopplat till faktorer som luftföroreningar, buller och gatubelysning.

Hypotesen är att de positiva effekterna av fågelmatning överväger de negativa effekterna kopplat till luftföroreningar och annan stress, för de fåglar som lever i städer i kallare klimat. I mildare klimat tror forskarna att det kan vara tvärtom.

De första delresultaten beräknas vara klara 2018.

Läs mer här (www.lu.se)