Naturligt förekommande jordbakterier kan användas för att sanera mark och vatten från tungmetaller, enligt ny avhandling. Metoden är en miljövänlig lösning som kan få stor betydelse för människor och djur som lever i områden med problem med förorenat dricksvatten.

– Att ta bort tungmetaller från förorenade miljöer har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. En av de möjliga miljövänliga lösningarna på detta problem är att använda mikroorganismer som kan dra till sig tungmetaller från förorenade källor. På så sätt minskar innehållet av föroreningarna till en säker nivå, säger Aminur Rahman, forskare vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Tre olika bakteriestammar, resistenta mot arsenik, krom och nickel, har studerats. I kontakt med bakterierna kunde man se att tungmetallerna minskade till en säker nivå.

Aminur Rahman ska nu undersöka om det finns fler bakteriestammar som kan användas för att bryta ner eller minska giftiga ämnen i ekosystemet. Tungmetaller bidrar till miljöförstöring över hela världen.

– Dessa giftiga tungmetaller kan allvarligt påverka människors hälsa, bland annat genom att framkalla cancer samt förorsaka neurologiska och vaskulära sjukdomar. Det praktiska och långsiktiga målet med min forskning är därför att skydda miljontals människor och deras miljö från dödligt avfall som i många fall släpps ut i naturen från t. ex. industrier, gruvor, lant- och skogsbruket samt andra mänskliga verksamheter.

Avhandlingen “Bioremediation of toxic metals for protecting human health and the ecosystem” i sin helhet.