Vilda minkhannar som har ackumulerat höga halter av vissa miljögifter visar tecken på feminisering, en påverkan på fortplantningssystemet. Det visar ny studie om effekter av hormonstörande ämnen från SLU.

– Fortplantningen styrs till stor del av hormoner och man vet att många miljögifter kan störa detta hormonsystem, säger Sara Persson vid SLU:s avdelning för reproduktion, i ett pressmeddelande. Men precis som vi människor, är vilda djur exponerade för en blandning av kemikalier, och det är just den sammanlagda effekten av denna "cocktail" av miljögifter som vi vill studera. Och då är den vilda minken ett utmärkt indikatordjur. Forskarna har analyserat en mängd miljögifter i minkarna, bland annat PCB, DDE, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen. Studien visar att de minkhannar som ackumulerat mycket DDE (nedbrytningsprodukt av DDT) och vissa perfluorerade ämnen hade ett kortare avstånd mellan anus och könsorgan. Enligt Sara Persson är det fortkortade avståndet i sig inga problem, men hon menar att det kan vara ett tecken på att könshormonerna har påverkats under fosterutvecklingen, vilket kan innebära en negativ påverkan på det hanliga hormonsystemet. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Chemosphere.

Läs mer här (www.slu.se)