Mikroplast i sjöar och hav är ett växande miljöproblem. När fiskar äter av mikroplasten hamnar en stor del av de gifter som binds till de små plastpartiklarna i fiskarnas vävnad, visar ny studie. Hur det påverkar de människor som äter fisken är fortfarande oklart.

Tidigare studier visar att miljögifter binder till mikroplasten. Men i en ny studie från RMIT-universitetet i Australien och Hainanuniversitet i Kina har forskarna sett att fiskar som äter mikroplast kan få i sig upp till 12,5 procent av de gifter som finns bundna till plastpartiklarna. – Vi vet att fiskar äter mikroplast, men fram till nu har vi inte kunnat visa att de spelar en avgörande roll i hur gifter flyttas genom näringskedjan, säger Bradley Clarke, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande. Nästa steg för forskarna är att undersöka hur resultaten kan påverka hälsan hos de människor som äter fisken. – Generellt kan vi säga att om någon äter fisken, så riskerar personen även att få i sig de gifter som finns i fisken, säger Bradley Clarke. Mikroplast i havsmiljön kan ha flera ursprungskällor. De små plastpartiklarna kan till exempel komma från större skräpbitar, från mikroplastpellets som används som råvara i plastindustrin eller från hygienprodukter som exempelvis tandkräm eller smink.

Läs mer här (www.scimex.org)