En grupp forskare vid avdelningen för industriell ekologi på KTH har analyserat kvinnorepresentation och klimatarbete bland företag i transport- och tillverkningsindustrin.

Forskarna ville ta reda på om fler kvinnor i företagens styrelser påverkar klimatarbetet positivt. – Kvinnor tenderar att vara mer positiva till miljö och klimatinsatser, säger Annika Carlsson Kanyama, som leder forskargruppen. Av de totalt 85 företag som forskarna har granskat så bedriver två tredjedelar inte något nämnvärt klimatarbete. Den genomsnittliga andelen kvinnor i styrelserna var 15 procent och andelen kvinnor som VD och styrelseordförande var bara några få procent. – Det finns alltså varken kvinnor eller klimatarbete i den här branscherna, säger Annika Carlsson Kanyama. ”Resultaten är nedslående med tanke på att vi nu har cirka 30 år på oss att helt upphöra med att släppa ut växthusgaser samt cirka 15 år på oss att uppnå ett jämställt samhälle,” skriver rapportförfattarna. Forskargruppen kommer nu att arbeta vidare genom enkäter och intervjuer med företag i andra branscher för att söka samband mellan klimat och kvinnorepresentation. Läs hela rapporten här.