Små partiklar i röken från enklare spisar och eldstäder för matlagning ligger bakom stora hälsoproblem i världen. Forskare vid bland annat Lunds universitet och Umeå universitet ska nu studera hur skadliga ämnen från matlagningen ska minska.

Syftet med forskningen är att bidra till nyare och mer effektiva former av bioenergi i utvecklingsländer. Tanken är att ett mer hållbart utnyttjande av lokal biomassa från skogsbruk, jordbruk och industri ska ge en matlagning med renare utsläpp. Både traditionella eldstäder och mer moderna biobränsleeldade spisar kommer att undersökas. Forskarna ska även samla in olika biobränslen så som ved från energiskog och restprodukter från åkerbruk och industrin. Samarbete sker med bland annat organisationer i Kenya. – Fokus i våra spisexperiment är att förstå hur utsläppen kan variera för olika tekniker och bränslen och att specifikt kartlägga egenskaperna på de små partiklarna som finns i rökgaserna, säger Joakim Pagels, docent vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande. Tidigare forskning har visat att små partiklar i rökgaserna från förbränning av biomassa kan bestå av många olika ämnen och ha olika egenskaper, som exempelvis sot, PAH och metaller. Och enligt en ny rapport från UNICEF är införandet av rena och effektiva spisar en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra situationen med dålig luft och hälsoproblem i utvecklingsländerna. Enligt forskarna är ökad kunskap om förbränning viktigt eftersom det kan ha stor betydelse för att förstå och bedöma både hälsoeffekter och klimatpåverkan, och för att få ett mer effektivt utnyttjande av biomassa.

Läs mer här (www.umu.se)