Klimatförändringarna har slagit hårt mot storrödingen, det allt varmare vintrarna har nämligen gjort det svårare för både nykläckta yngel och större fiskar att hitta föda. Det visar ny studie från SLU.

Storrödingen betraktas idag som akut hotad. Åtgärder mot bland annat överfiske har förbättrat läget för rödingen något, men nu finns även ett annat hot, det allt varmare klimatet. Det verkar som att rödingen inte anpassat sin äggkläckningstidpunkt till de senaste 25 årens varmare klimat. Enligt forskarna tyder det på att genetisk variation för denna egenskap saknas eller är otillräcklig. Forskarna tror att det bästa sättet att hjälpa storrödingen att klara klimatförändringarna är att hitta sätt som kan hjälpa beståndet att växa. Ett växande bestånd får större genetisk variation och på så sätt bättre möjligheter att anpassa sig till ändrade förhållanden. Studien är publicerad i Nature Communications.

Läs mer här (www.slu.se)