Vi svenskar konsumerar cirka 14 kilo textil per person och år. Enligt europeiska miljömyndigheten, EEA, är klädindustrin en av världens mest resursintensiva och förorenade branscher. Men nu ska den svenska modebranschen bli mer hållbar.

Under åtta år har forskningsprogrammet Mistra future fashion, ett tvärvetenskapligt forskningsinitiativ, bedrivit en rad projekt för att undersöka klädindustrins klimatpåverkan och hur den kan bli mindre.

– Vi har gjort ett gigantiskt LCA-arbete för den svenska klädkonsumtionen. Här ingår hela processkedjan från fiberproduktion, våtbehandling av kläder, transport och köp, säger Åsa Östlund, programchef för Mista future fashion.

En av programmets rapporter visar att den största klimatpåverkan sker redan innan plaggen når butik. Hela 80 procent av den svenska klädkonsumtionens klimatpåverkan kommer från produktionsfasen.

Vindkraft istället för fossil energi

Enligt Åsa Östlund finns det flera sätt att minska den stora klimatpåverkan som sker inom produktionsfasen. Ett första steg är att gå från fossil energi till förnybar energi som solceller eller vindkraft, det kan minska klimatpåverkan i produktionsledet med nästan 20 procent.


Åsa Östlund, programchef för Mista future fashion.

Genom att ändra metoden för att färga tyger går det även att minska vattenförbrukningen.
– Istället för att färga tyget när det är klart går det att färga in när själva fibern tillverkas, men det kräver att man tänker mer långsiktigt och redan innan vet vilken färg man kommer behöva längre fram.

I produktionsfasen har de stora klädproducenterna en chans att påverka.
– Steg ett är att börja mäta sin klimatpåverkan, mäts man inte så är det svårt att uppnå en förbättring, och det blir otydligt vad man har att sträva mot. Har man vetskap om sin klimatpåverkan kan man sedan bryta ner det som sker i produktionsledet och ställa krav på underleverantörer.

Lätt att agera mer hållbart

Men trots produktionens höga klimatpåverkan behöver vi konsumenter inte känna oss maktlösa. Enligt Åsa Östlund finns det flera saker man kan göra som enskild konsument.

Det är faktiskt jättelätt att agera mer hållbart

– Det är faktiskt jättelätt att agera mer hållbart, det första man kan göra är att förlänga livet på plagget, och använda kläderna längre, säger Åsa Östlund.

Genom att använda våra plagg dubbelt så många gånger som genomsnittet kan vi nämligen minska vår klimatpåverkan med hälften.

Skippa bilen och handla second hand

Vi kan också tänka på hur vi tar oss till affären när vi handlar våra kläder. Enligt rapporten utgör transporterna till och från klädbutiken 11 procent av klädernas totala klimatpåverkan. Väljer vi bort bilen och istället promenera till butiken kan vi minska klimatpåverkan mellan 12 och 24 procent.

Det mest hållbara plagget är det som redan finns producerat.

Ett annat tips är att köpa kläder second hand. Åsa Östlund hoppas att det ska bli lättare att driva second hand-butiker.

– Ett sätt är att ta bort momsen för det som redan är beskattat. Ska klädesplagg beskattas igen äter det upp hela vinsten, då är det få som vill starta upp second hand-butiker. Det mest hållbara plagget är trots allt det som redan finns producerat.

Hela Mistra future fashions slutrapport är nu publicerad.


Cathrine Beijertext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Göran skriver:

    ”Enligt rapporten utgör transporterna till och från klädbutiken 11 procent av klädernas totala klimatpåverkan. Väljer vi bort bilen och istället promenera till butiken kan vi minska klimatpåverkan mellan 12 och 24 procent.”

    Hur kan minskningen bli större än 11 procent? Planterar vi träd längs vägen till klädbutiken? 🙂