Antibiotikaresistens förekommer mindre hos ekologiska grisar än hos konventionella, visar ny forskning. I Sverige är dock skillnaden in lika stor.

Antibiotikaresistens anses som ett stort hot mot människor och djurs hälsa. Den största anledningen till resistensutvecklingen tror man beror på en kombination av hur antibiotikan används och bristande kunskap om hur resistenta bakterier sprids. Förutom att jämföra resistensen hos ekologiska och konventionella grisar jämförde forskarna också antibiotikaresistensen hos grisar i Sverige, Danmark, Frankrike och Italien. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan länderna, där Sverige har den lägsta förekomsten. I vissa fall till och med lägre än ekologiska grisar i andra länder. Sverige är ett av de länder där de används minst antibiotika till lantbruksdjur. 1986 begränsade Sverige användningen av antibiotika till djur så att de endast fick användas i veterinärmedicinska syften. Studien Antibiotic Resistance in Escherichia coli from Pigs in Organic and Conventional Farming in Four European Countries finns publicerade i den vetenskapliga tidskriften PlosOne.

Läs mer här (www.slu.se)