I nästan hälften av de plastprodukter som undersöktes av Kemikalieinspektionen hittades farliga ämnen.

Undersökningen omfattade plastprodukter så som plånböcker, pennskrin, handväskor och fodral till mobiltelefoner. I nästan hälften av produkterna hittades farliga ämnen som kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), vissa ftalater som exempelvis DEHP samt blysalter. Klorparaffiner används som flamskyddsmedel och för att göra plasten mjuk, men kan vara farligt för miljön eftersom de är långlivade och inte bryts ner i naturen. DEHP är hormonstörande och kan därmed skada fortplantningsförmågan.

Läs mer här (www.kemi.se)