Klimatförändringen innebär att sjöar, som fungerar som dricksvattenreservoarer, blir varmare. Samtidigt ökar mängden organiskt material i vattnet, något som visar sig genom att vattnet blir brunare.

Nu visar studier gjorda vid Lunds universitet att det med relativt små medel på lokal nivå går att bromsa och kraftigt fördröja de globala negativa effekterna av ett varmare klimat. – Genom att avlägsna en del av den småfisk som livnär sig på zooplankton som till exempel vattenloppor kan dessa överleva i stället för att bli fiskmat och därmed fortsätta att äta giftiga cyanobakterier, säger Pablo Urrutia Cordero, ekolog vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Bland annat har han använt sig av övervakningsdata från skånska Ringsjön som registrerats under 19 år. – Ingen tidigare studie har utvärderat effekterna av biomanipulation på lokal nivå kopplat till globala miljöförändringar. Anledningen är att tidigare studier gjorts med färre data från kortare perioder. Jag har haft tillgång till data insamlade under 19 år, säger Pablo Urrutia Cordero. Pablo Urrutia Corderos förhoppning är att myndigheter och andra som ansvarar för skötseln av sjöar tar till sig resultaten som han nyligen redovisade i sin avhandling och som nu presenteras i en artikel i Nature Scientific Reports.

Läs mer här (www.nature.com)