Ny studie visar att viktiga näringsämnen, som järn och zink, minskar i vissa grödor när koldioxidhalten i atmosfären ökar. Detta kan särskilt slå hårt mot länder vars befolkning får sitt största intag av de viktiga näringsämnena från denna typ av grödor.

Forskarna kunde se att de grödor, så som vete, ris och vissa baljväxter, som växt i förhållanden där koldioxidhalten ökade hade lägre koncentrationer av zink, järn och även protein, än de grödor som växt i normala förhållanden. – Vad vi förväntar oss ska hända när koldioxidhalten ökar är att växterna ska växa mer, och att näringsämnena då späds ut, säger Jan Bengtsson, professor i ekologisk miljövård vid SLU, till SVT Vetenskap. Men forskarna bakom studien tror även att det måste finnas fler faktorer till varför halten näringsämnena minskar. Enligt Jan Bengtsson påverkar inte den minskade näringshalten oss i Sverige särskilt mycket eftersom vi kan tillsätta dessa ämnen med kosten. Men för länder som får större delen av sitt näringsupptag av zink och järn från dessa grödor kan det innebära stora konsekvenser för hälsan. Studien är gjord vid Harvard School of Public Health och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Läs mer här (www.svt.se)