Det kan finnas en koppling mellan perfluorerade ämnen i blodet hos gravida och småbarnsfeber. Det visar en ny dansk studie från Syddansk universitet.

Blodprover på flera hundra danska gravida kvinnor visade att 99 procent av kvinnorna hade perfluorerade ämnen i blodet. I ytterligare studie undersöktes senare hur många dagar om året som barnen till dessa kvinnor hade feber. Forskarna kunde se att ju större exponering av perfluorerade ämnen under graviditeten desto fler feberdagar hos barnen. – Djurförsök har tidigare visat att perfluorerade ämnen påverkar utvecklingen av immunförsvaret. Den här studien tyder på att det kan vara likadant hos människor, säger Louise Dalsager, forskare vid Syddansk universitet, till TT. Louise Dalsager vill inte säga att detta fullt ut kan bevisa en koppling, men menar att resultaten visar att mer forskning behövs. Perfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används till exempel i textilier, impregneringsmedel och golvvax.

Läs mer här (www.dn.se)