Efter årtionden av kraftigt minskade ålbestånd kan det nu vara på väg att vända. Men ålen behöver fortfarande ett stark skydd enligt SLU-forskare.

Sedan 1970-talet har yngelrekryteringen minskat med mer än 90 procent i Europa. Under början av 2000-talet fick därför ålfrågan större uppmärksamhet. Det ledde till mer forskning och övervakning, men även fiskeripolitiska åtgärder. I Sverige är idag bland annat ålfisket exempelvis helt stängt på Västkusten. Nu visar åtgärderna resultat. Enligt en stor grupp ålforskare, från bland annat SLU, är dödligheten nu nere på en hållbar nivå. – Tro det eller ej, men redan två år efter det att den europeiska ålplanen trätt i kraft, så började faktiskt mängden ålyngel att öka över hela utbredningsområdet, säger SLU-forskaren och ålexperten Håkan Wickström i ett pressmeddelande. – Om detta var en följd av de åtgärder som vidtogs är svårt att svara på – det kan ju också vara ett lyckligt samman­träffande – men det inger ändå hopp. Vi måste dock komma ihåg att mängden ålyngel som kommer till våra kuster fortfarande är mycket låg i ett historiskt perspektiv. Så ålen behöver ett fortsatt starkt skydd, säger han.

Läs mer här (www.slu.se)