Höga salthalter hotar över 20 procent av världens odlingsmarker visar nya studier. Forskare föreslår genmodifierade grödor som en lösning på problemet.

I torra regioner med låg nederbörd är det vanligt att jordarna förstörs av höga salthalter. För att inte värdefull åkermark ska bli obrukbar kan en idé vara att studera och inspireras av en typ av växt, som kallas halofyt, som lever på salthaltig mark. Forskarna föreslår en lösning med genmodifiering av grödor som vete och ris, som på ett liknande sätt skulle kunna lagra saltet och då kunna växa på jordar med hög salthalt. Studierna går att läsa i Natural Resources Forum  samt i Cell Press.

Läs mer här (sverigesradio.se)