Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i det skånska grundvattnet. Det visar en ny forskningsavhandling från Lunds universitet.

Geologen Maria Åkesson har undersökt förekomsten av bekämpningsmedel i grundvatten i elva skånska kommuner. Resultaten av studien visar att bekämpningsmedel ofta förekommer i det skånska grundvattnet. – Det är inte bra att hitta bekämpningsmedel i grundvattnet. Den här typen av ämnen bryts ned långsamt när de väl nått grundvattnet, och dessutom tar det lång tid för grundvatten att omsättas, säger Maria Åkesson i ett pressmeddelande. Maria Åkesson hoppas att hennes forskningsresultat kan leda till en förbättrad grundvattenövervakning och på så sätt ett bättre grundvattenskydd. – Det är anmärkningsvärt att vi i Sverige har en förhållandevis dålig kontroll över grundvattnet och dess kvalitet. Grundvattnet är en av våra absolut viktigaste naturresurser, och Sverige anses ju dessutom ofta gå i bräschen för miljöarbete generellt sett, säger hon.

Läs mer här (www.lu.se)