Högre snötemperaturer kan vara ett tecken på att det inom två till tre veckor inträffar en jordbävning, enligt forskning vid Luleå tekniska universitet.

När forskarna undersökte 15 års data från tre olika jordbävningar som skett i Nepal, Chile och Afghanistan kunde de i anslutning till jordbävningarna se högre temperatur på snöns ytskikt

– Från början var vi intresserade av att observera förändringar i bergen med hjälp av satellitbilder. Då upptäckte vi något ovanligt – snötäcken som utarmats under ett väldigt kort tidsspann. Det fick oss att vilja undersöka temperaturförändringarna och det i sin tur ledde fram till det här forskningsresultatet, säger Anshuman Bhardwaj, post doc i atmosfärsvetenskap, i ett pressmeddelande.

Enligt forskningsresultaten sker de här temperaturavvikelserna ungefär två till tre veckor före en jordbävning inträffar.

– Våra resultat tyder på att vi bör vara mindre pessimistiska när det gäller möjligheten att kunna förutse jordbävningar. Men det finns ett omedelbart behov av holistiska insatser där forskare med olika bakgrund utforskar flera andra teorier kring förutsägbarhet, säger Anshuman Bhardwaj.

Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Remote Sensing of Environment.

Läs mer här (www.ltu.se)