Minskad dubbdäcksanvändning, sänkt hastighet, dammbindning och effektivare gatustädning har sänkt mängden skadliga inandningsbara partiklar i Stockholmsluften. Det visar nya resultat från mätningar gjorda av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Halterna av inandningsbara partiklar i luften överskrider i flera svenska städer både gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. Partikelproblemen beror till stor del på slitage av vägbeläggning och att vägdamm virvlar upp i luften. Sedan 2011 pågår ett arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm. Insatserna har fokuserats på minskad dubbdäcksanvändning, sänkt hastighet och bindning av damm. Och resultaten är goda. – Under säsongen 2014-2015 uppmättes de lägsta partikelhalterna sedan mätningarna startade i Stockholm och miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal, vilket delvis är en effekt av åtgärderna, säger Mats Gustafsson, forskare på VTI. Vintern var ovanligt mild och snöfattig vilket bidrog till att de stora dammängder som vanligtvis ansamlas i snö och fukt på vägytan under vintern kunnat lämna systemet genom städning och avrinning. Under de torra perioderna har dessutom dammbindning dämpat halterna. – Den vanligtvis kraftiga toppen av höga partikelhalter på våren uteblev i stort sett helt under förra säsongen, säger Mats Gustafsson. Minskad användning av dubbdäck beräknas stå för 15 procent av förbättringen. Gynnsamma väderförhållanden beräknas stå för en lika stor del av minskningen, 15 procent. Minskad trafikmängd och utökad dammbindning uppskattas stå för mindre delar av minskningen (5 respektive 4 procent) i jämförelse med 2013.

Läs mer här (www.vti.se)


Cathrine Beijer

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • johnb. skriver:

    hej bra artikel gör Stockholm till en värlsdtad ledande i miljövänlig energi användning elbuilar ta bort bilar från innerstan osv bevara vårt kulturarv. riv inga mer gamla byggnadet bygg upp bevara i gammal klassisk stil bygg nytt höga hus men då i kluster utanför vid infarter brofästen tullar etc där det passar som men innerstan ska vara klassikt med höga kyrktorn bygg nytt i gammal still. tinnar torn och kupoler ….etc fin arkitektur för Stockholm bra johnb.