Bara fem procent av de 120 000 ton textilier som varje år når den svenska marknaden återvinns. Det vill Svenska Miljöinstitutet IVL ändra på.

Tillsammans med ett antal företag och myndigheter utvecklar IVL en automatiserad sortering. Målet är att på sikt skapa en sorteringskapacitet för 45 000 ton textil per år. Av de textilier som idag samlas in sker sorteringen manuellt. Men eftersom en stor andel består av blandmaterial är dessa svåra att sortera för materialåtervinning. – En automatiserad textilsortering gör det möjligt att hantera stora textilflöden och samtidigt producera sorterade textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än dagens manuella sortering, säger Maria Elander på IVL Svenska Miljöinstitutet. Den automatiserade sorteringen grundas på samma sorts teknik som används vid sortering av förpackningar, där optiska sensorer känner av olika materialslag. En sorteringsanläggning ska nu hyras in och drivas i Sverige under ett års tid.

Läs mer här (www.ivl.se)