Fiskar kan skadas av de läkemedelsrester som inte fångas upp i reningsverken. I ett förslag till regeringen vill Läkemedelsverket nu att det ska bli möjligt att stoppa försäljningen av miljöskadliga läkemedel i dagligvaruhandeln, rapporterar SVT Nyheter.

Det är främst vissa smärtstillande läkemedel som innehåller den aktiva substansen diklofenak som berörs av den föreslagna förändringen. Eftersom reningsverken i dag inte har kapacitet att rena vattnet från substansen åker ämnet direkt ut i sjöar och vattendrag, vilket kan skada fiskars njurar och reproduktionsförmåga.

Läkemedelsverket föreslår att försäljningen begränsas till enbart apotek då det enligt dem finns möjlighet till rådgivning av mindre miljöskadliga alternativ till kunderna.

Branschorganisationen Svenskt Vatten, som länge arbetat för att användningen av miljöskadliga läkemedel ska minska, vill dock se fler åtgärder, som att miljöskadliga läkemedel endast får säljas bakom disk. Enligt Läkemedelsverket kan sådana insatser bli aktuella framöver.