Varje timme släpps upp emot 70 miljoner mikroplastpartiklar från ett stort svenskt reningsverk ut i havet . Det visar en undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt vatten.

I undersökningen tittade man på inkommande och utgående vatten vid tre stora svenska avloppsreningsverk. Resultatet visar att från Henriksdals reningsverk i Stockholm samt Ryaverket i Göteborg var det mellan 30 till 70 miljoner mikroplastpartiklar och 40 till 500 miljoner textilpartiklar som varje timme släpptes ut i havet. – Det var förvånande. Även om 99 procent hålls kvar i reningsverket är det stora mängder som går ut, säger Kerstin Magnusson, forskare på IVL, till Ny teknik. Hur farliga dessa partiklar är för livet i havet vet man dock ännu inte. – Vi har hittat mikroplaster i marina djur, men vi vet inte hur stora mängder de får i sig och vilka effekter det har. Harmlöst är det inte, men vi vet inte storleken på problemet, säger Kerstin Magnusson. Läs hela rapporten "Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk".

Läs mer här (www.nyteknik.se)