Den globala genomsnittstemperaturen kan stiga uppemot 3 till 7 grader enligt nya beräkningar för hur mycket koldioxiden kan påverka jordens klimat. Detta enligt en nyligen publicerad artikel i Nature.

Koldioxiden ändrar jordens klimat mer än vad man tidigare har trott, enligt nya beräkningar från amerikanska forskare. Mycket tyder på att den globala genomsnittstemperaturen kan stiga med uppemot 3 till 7 grader under kommande årtusenden då istäcken, växtlighet och atmosfäriskt stoft fortsätter att påverkas av global uppvärmning. – Temperaturen har aldrig tidigare ändrats så snabbt som den gör nu och den här rapporten är en bra pusselbit att infoga i kartläggningen av klimatsystemet. Det viktigt att förstå vårt klimatsystem för att kunna sätta de klimatförändringar vi ser idag i relation till det förflutna. Att veta hur pass stor temperaturökning man får av koldioxidhalten är nyckeln till att veta vad som händer i framtiden, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, till SVT. Även om koldioxidhalten stabiliseras på den nivå vi har idag kan effekten av dagens utsläpp visa sig senare. Vad som händer nu har alltså betydelse för temperaturen i framtiden. – Framtida utsläpp har stor betydelse för var vi hamnar i framtiden – om det blir 2 eller 5 graders uppvärmning kommer att göra en enorm skillnad. Istället för att invänta katastrofen är det viktigt att vi ser att det finns möjlighet att påverka. I grunden handlar det om att spara energi på olika sätt. Vi behöver bli helt fria från fossila bränslen inom 50 år, och det är en stor utmaning, säger Gustav Strandberg. Studien Evolution of global temperature over the past two million years är publicerad i Nature.

Läs mer här (www.svt.se)