Det finns ett tydligt samband mellan ftalater och astma hos skolbarn hävdar ny amerikansk studie.

Enligt den nya studien har barn en 70 procent högre risk att utveckla astma om modern har en hög halt av ftalater i kroppen under graviditeten. Ftalater används som mjukgörare i plast, och finns i bland annat plastgolv och hudkrämer. Studien baseras på urinprov från 300 gravida kvinnor i New York och jämfördes sedan med lungfunktionen på deras barn i 5 – 11-årsåldern. Enligt Åke Bergman, professor i miljökemi, ska man inte undersatta riskerna med dessa ämnen. – De stör kroppens naturliga funktioner, eftersom ftalaternas strukturer är så lika kroppens egna hormoner. Det är viktigt att vetenskapen för fram sådana uppgifter, så att allmänheten kan fatta bra beslut, säger han till SVT. Studien är gjord vid Columbia Center for Children’s Environmental Health och är publicerad i Environmental Health Perspectives.

Läs mer här (www.svt.se)