I sin senaste rapport konstaterar FNs klimatpanel IPCC att syrenivåerna sjunkit i de flesta oceaner. När havsytan värms upp så bildas det skikt mot kallare lager under. Vattnet blandar sig sämre och syret från luften förs därför inte ner till djuphaven. En annan orsak är även att varmt vatten inte kan hålla lika mycket syre som kallt vatten.

Men nu har det globala forskningsprogrammet ARGO satt ut 3600 mätbojar som förutom temperatur och salthalt även ska mäta havets syrehalt, för att öka kunskaperna om klimateffekterna i världshaven. Klimatprognoser pekar på att syrenivåerna i havet kommer att sjunka med mellan en och sju procent på 100 år. Forskarna i ARGO tror dock inte att världshaven kommer att bli helt syrefria och dö, men menar att havet bör nyttjas mer försiktigt eftersom livet under ytan får det svårt när syret minskar.

Läs mer här (sverigesradio.se)