Ny, mer energisparande belysning, anses som mer miljövänlig. Men det finns också nackdelar med de mer moderna lysdioderna, som exempelvis miljöfarliga metaller. Det visar en ny undersökning där forskare studerat LED-lampors effekt på miljön.

På många platser runt om i landet byts nu gammal belysning ut mot LED-lampor. Den nya tekniken anses som mer miljövänlig eftersom lamporna drar mindre energi. Men LED-lampor kan på längre sikt vara ett hot mot djur och människor.
– Det har gjorts så lite forskning att man bör vara försiktig, säger Annika Jägerbrand, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen är de miljömässiga nackdelarna med de nya LED-lamporna exempelvis miljöfarliga metaller. Man har därför tagit fram listor över vad beslutsfattare kan tänka på inför bytet av belysning.
– Det är till exempel viktigt att ha kunskap om lampornas livslängd och om materialet kan återvinnas.

Men enligt forskarna måste det göras mer forskning om LED-lampornas långsiktiga effekter på djur och människor.
– Ingen vet vad som händer med invånarnas sömnrytm om hela städer byter till lysdioder, vad man däremot vet är att människor påverkas av lysdiod-ljuset, men inte hur mycket och ifall utomhusbelysning kan påverka människors hälsa. Ljuset utomhus påverkar nattaktiva djur som insekter och fladdermöss, och ett byte till lysdioder kan öka den påverkan säger Annika Jägerbrand.

Läs mer här (www.vti.se)