Ju mer skog som växer kring en sjö, ju större blir sjöns fiskar. Det visar ny forskning från University of Cambridge.

Löv och andra skogsrester som faller ner i sjöar och floder utgör en viktig del av djurplanktonens diet. Och då djurplankton är en viktig födokälla för fiskar är resterna från skogen mycket viktiga för fiskarnas tillväxt. Forskarna menar därför att skogsavverkning kan få stora effekter för den akvatiska näringskedjan. Bland annat kan detta slå hårt mot de människor hos vilka sötvattensfisk utgör den stora, och ofta enda, källan till animaliskt protein. Studien är publicerad i Nature Communication.

Läs mer här (www.cam.ac.uk)