Det är inte längre uppvärmningen av våra bostäder som står för den största delen av bostadshusens utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att husen blir allt mer energisnåla. Däremot minskar inte utsläppen från byggprocessen i samma omfattning, visar ny rapport.

Tidigare har man räknat med att runt en femtedel av klimatbelastningen kommer från byggandet, och att resten kommer av uppvärmningen under husets livstid, rapporterar Sveriges radios vetenskapsredaktion. Men enligt den nya rapporten kan man nu se att båda delar har ungefär lika stor klimatpåverkan. En anledning är att husen blivit allt energisnålare, medan utsläppen från byggprocessen inte alls minskar på samma sätt. Enligt Tove Malmqvist vid KTH, en av forskarna bakom rapporten, kan det därför vara dags att se över hur man kan minska utsläppen vid nybyggande i betong. För att minska utsläppen skulle flervåningshus helt byggda i trä även kunna vara en metod.

Läs mer här (sverigesradio.se)