Vattenprover från reningsverk kan innehålla tusentals olika kemikalier, varav majoriteten är ofarliga medan vissa är mycket giftiga. Forskare vid Stockholms universitet ska nu utveckla en AI-modell för att hitta potentiellt giftiga kemikalier i dessa prover.

– De flesta av dem är naturliga och ofarliga, men problemet är att vi inte vet vilka som är toxiska. Så vi vet inte vilka ämnen som vi behöver ta bort, säger Anneli Kruve, lektor vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

I dag är en stor del av toxiciteten i ett miljöprov oförklarlig, i vissa fall kan man bara förklara någon procent av den. Det tar lång tid för forskare att hitta de skadliga ämnena i en soppa av okända kemikalier.

– Vi ska försöka ta reda på vilka av alla ämnen i ett prov som kan vara toxiska, så att vi kan fokusera på rätt ämnen.

Nyligen beviljades hon 1,9 miljoner av Europeiska forskningsrådet ERC för att utveckla en AI-modell som ska göra det möjligt att snabbt identifiera potentiellt skadliga ämnen. Målet är att träna AI-modellen med hjälp av tillgängliga kemiska databaser och se till att den lär sig att känna igen allt ifrån potentiellt hormonstörande och gentoxiska ämnen, till miljögifter.