Snart är det dags för nypremiär av SVT:s satsning ”Den stora älgvandringen”, ett program som engagerar många tittare, men vad är det egentligen som lockar? Det undersöks nu av forskare som också studerar dataspel och appar för att förstå hur ny teknik påverkar vår relation till naturen.

Slow tv-programmet om älgarnas årliga vandring över Ångermanälven har blivit en riktig tv-tradition. Sändningen, som pågår 24 timmar om dygnet, är ganska händelselös men i programmets livechatt är det full aktivitet.

Minh-Xuân Truong, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, kommer i ett nystartat projekt att undersöka tittarnas reaktioner, känslorna de upplever när de ser programmet och hur de ser på naturen i samband med showen.

− Kanske kan programmet öka känslan av närhet till naturen och i förlängningen öka intresset för miljöfrågor, fast om det verkligen finns ett sådant samband är inte tillräckligt studerat, säger han.

Naturupplevelser i World of Warcraft

Inom ramen för det nya projektet ska Minh-Xuân Truong också undersöka hur andra medier, som dataspel, kan förmedla naturupplevelser.

Minh-Xuân Truong
Minh-Xuân Truong, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I ett tidigare forskningsprojekt studerade han naturen i dataspelet World of Warcraft. Som ekolog försökte han beskriva miljön och växterna i spelet. Han frågade också spelare hur de upplevde olika miljöer, och det blev tydligt att naturen hade stor betydelse.

− En spelare sa att de två timmarna per dag som han tillbringade i World of Warcraft var hans dagliga dos natur.

Minh-Xuân Truong tror inte att man kan få en naturupplevelse inomhus på samma sätt som om man går ut, men kanske kan ett tv-program om älgar eller en skogsglänta i ett dataspel ändå bidra till en känsla av att vara i kontakt med naturen?

− Det kanske är bättre än inget? Det är just detta jag vill veta mer om. Teknikförmedlade naturupplevelser kanske kan vara ett substitut för personer som av olika skäl inte har möjlighet att ta sig ut och uppleva naturen med alla sinnen.

Ökad närhet till naturen – eller ökat avstånd?

En annan typ av teknik som Minh-Xuân Truong ska titta närmare på är appar som kan användas ute i naturen, till exempel för artbestämning.

− De här apparna kan vara viktiga genom ökad kunskap vilket i förlängningen kan ge ett ökat miljöengagemang. Det kan till exempel göra människor mer engagerade i arbetet med att skydda hotade arter, men också andra arter. Fast då gäller det att tekniken lyckas skapa en närhet till naturen och ökad kunskap, och inte i stället blir ett hinder, säger Minh-Xuân Truong.

Han konstaterar att skildringar av hotad natur i sociala medier ofta visar platser långt bort, på andra sidan jorden.

− Det är bra att fler blir medvetna om att den här naturen är hotad, men samtidigt är många omedvetna om att arter i deras närhet, som inte syns lika mycket i sociala medier, också är hotade, säger han.

Han ser också att vissa tv-spel ger en skev bild av tillgången till naturresurser och mänsklighetens ansvar att utvinna resurser på ett hållbart sätt.

− Ofta finns det inga gränser i hur mycket man kan utvinna, och om du utvinner allt kommer det i regel nytt efter en viss tid. Det finns inget sådant som överfiske eller överexploatering av skog i de här spelen och om det påverkar hur du ser på den verkliga naturen kan det vara problematiskt.

Gemenskap kring vårens intåg

I det nya projektet kommer han inte bara undersöka användandet av olika medieprodukter utan han vill också förstå hur producenterna resonerar. Hur ser till exempel skaparna av ”Den stora älgvandringen” på syftet med programmet?

− Det ska bli spännande att se i vilken utsträckning de tänker på möjligheten att ge tittarna en känsla av närhet till naturen eller ett ökat miljöengagemang, säger Minh-Xuân Truong.

Förra året startades ”Den stora älgvandringen” över sju miljoner gånger. Sändningen visas också i väntrum och på bibliotek, och programmets Facebookgrupp har över 52 000 medlemmar.

Minh-Xuân Truong tror att en del av framgångsfaktorn ligger i att programmet skildrar och skapar gemenskap kring något som angår oss alla, nämligen naturens växlingar.

− Jag tror att det stora intresset till viss del kan ha att göra med att älgvandringen återkommer varje år och markerar att naturen vaknar upp igen efter den hårda vintern, men om det verkligen är så får studierna visa.