Charlie Olofsson

Charlie Olofsson är frilansjournalist med över tio års erfarenhet av att rapportera om aktuell forskning inom miljö- och hållbarhetsområdet. Han skriver också om villkoren inom akademin, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. På fritiden ger han sig gärna ut med kanoten och han fantiserar om att någon gång paddla iväg på en riktig långtur.

Älg

Biologisk mångfald

Älgvandringen markerar vårens intåg

Snart är det dags för nypremiär av SVT:s satsning ”Den stora älgvandringen”, ett program som engagerar många tittare, men vad är det egentligen som lockar? Det undersöks nu av forskare som också studerar dataspel och appar för att förstå hur ny teknik påverkar vår relation till naturen.

Under jord

Industri & Energi

Mänskliga aktiviteter hotar underjordens ekosystem

Långt ner under marken finns ett i stort sett outforskat ekosystem dominerat av mikroorganismer. Denna underjordiska värld brukar betraktats som närmast orörd, men en ny studie visar att den bilden inte stämmer.

Brandskum

Kemikalier

Svårt att rena PFAS-förorenad mark

Det finns numera bra metoder för att rena PFAS-förorenat vatten, men fortfarande saknas effektiva sätt att rena jord. I brist på lösningar för förorenade områden testar forskare i stället att låsa fast ”evighetskemikalierna” i marken.

Gruva

Industri & Energi

Vibrationer från gruvindustrin en möjlig energikälla

I en ny internationell studie undersöker forskare från bland annat Sverige potentialen hos en teknik som kan öka tillgången till förnyelsebar energi.

Plastpåse

Livsstil & konsumtion

Experiment visar nedskräpningens värstingar

Cigarettfimpar är det vanligaste plastskräpet, visar en studie där allmänheten och skolklasser har hjälpt forskare att kartlägga nedskräpningen. Fast det som förvånar mest är kanske inte fimparna utan plastpåsarna.

Vete

Mat & jordbruk

Kvarnarnas stora svinn förvånar forskarna

Svinnet från livsmedelsindustrin är sex gånger större än man tidigare trott, och allra störst är problemet på kvarnar och bagerier. Här ligger det årliga svinnet på 83 000 ton, och en stor del är nyttigt vetekli som borde hamna i våra magar.

Byggarbetsplats

Hållbara städer

Byggprojekt kan öka risken för översvämning

Forskare uppmanar till försiktighet när nya bostadsområden byggs i stadsnära skogar. Ett aktuellt byggprojekt i norra Göteborg kan enligt en ny studie öka risken för översvämning i stadens centrum.

Livsstil & konsumtion

Snart blir sopsortering av textilavfall ett krav

Från och med nästa år blir det obligatoriskt att sopsortera textilavfall, men vad ska det bli av allt som samlas in? Infrastrukturen för textilåtervinning är inte fullt utbyggd än, och för bara några veckor sedan gick en av branschens stora aktörer i Sverige i konkurs.

Gråsäl

Biologisk mångfald

Forskare varnar för ohållbar säljakt

Dagens jaktkvot på gråsäl hotar på sikt artens överlevnad i Östersjön. Det varnar forskare från Göteborgs universitet som menar att kvoten måste sänkas.

Kärnkraft

Industri & Energi

Nu skrivs kärnkraftens historia

Teknikhistorikern Per Högselius ger sig ut i ett ideologiskt slagfält med sitt bokprojekt om kärnkraftens uppgång och fall. Att förstå industrins historia tror han är viktigt nu när debatten om kärnkraftens framtid blossat upp på nytt.

Göteborg

Hållbara städer

Renare luft räddar liv i svenska städer

Flera tusen dödsfall kan ha förhindrats varje år, tack vare bättre luft i svenska städer. Samtidigt utsätts fortfarande många för luftföroreningar som överskrider Världshälsoorganisationens rekommendationer.

Timmer

Skog

Ny metod avslöjar olaglig timmerexport

Forskare vid Göteborgs universitet har hittat en metod som gör att man med stor säkerhet kan peka ut var ett träd har fällts. Metoden kan användas för att bekämpa den illegala timmerexporten från Ryssland och Belarus. På sikt kanske den också kan motverka illegal avverkning av tropiska träslag.

Storskarv

Biologisk mångfald

Dramatisk ökning av häckande skarvar

Nya siffror visar att antalet häckande storskarvar nästan har fördubblats sedan den förra rikstäckande räkningen gjordes för 11 år sedan. Att skarven trivs kan orsaka problem, men en av våra mest hatade fåglar har ett oförtjänt dåligt rykte.

Europeisk ål

Biologisk mångfald

Debatten om ålfisket tar ny fart

Hur den akut hotade ålen ska skyddas är en laddad fråga där olika intressen står mot varandra. Forskare vid Luleå tekniska universitet ser en spricka mellan den svenska linjen och EU-policyn, som siktar mot en åldödlighet ”så nära noll som möjligt”.

Möte

Klimat

Nu startar nationellt medborgarråd om klimatet  

Hur ska vi minska våra utsläpp så att vi kan nå målen i Parisavtalet? Den frågan ska 60 slumpvis utvalda personer från hela landet ta sig an under våren, och deras första träff hålls i helgen.

Får

Biologisk mångfald

Lyckat att släppa ut får i pisten

I skidanläggningarna Tänndalen och Bruksvallarna i Jämtland välkomnar man numera får i backarna - ja, på sommaren alltså. Projektet ”Får i pisten” lyfts fram som en lyckad satsning i en ny rapport från Naturvårdsverket.

Odling

Hållbara städer

Odling kan stärka gemenskapen i turbulenta tider

När starka krafter försöker splittra våra samhällen kanske odling kan stärka vår sammanhållning. Det säger forskaren Marine Elbakidze, som undersöker gemensamhetsodlingens betydelse i tider av kris.

Möte

Hållbara städer

Så snabbt överförs virus i mötesrummet

Då var vi mitt i ”vabruari” igen, med febertoppar, snorpapper och vinterkräksjuka. Men varför blir vi egentligen mer sjuka på vintern? Och hur snabbt överförs smitta?

Vattenglas

Livsstil & konsumtion

Lärdomar från Danmark kan minska vattenförbrukningen

Svenskar gör av med 140 liter dricksvatten per person varje dygn. Danskar gör bara av med 100 liter. Priset på kranvatten kan vara en förklaring, menar forskare vid Malmö universitet.

Hus vid vatten

Klimat

”Uppluckrat strandskydd kan ge våg av tveksamma byggen”

Regeringen vill reformera strandskyddet och göra det lättare att bygga nära vatten, men det kan sätta käppar i hjulet för arbetet med klimatanpassning. Just strandnära områden bedöms som särskilt utsatta i framtidens klimat.

Storspigg

Biologisk mångfald

Grannsamverkan bland rovfiskar bromsar spiggvågen

Spiggen frodas längs den svenska östkusten och det får stora effekter på ekosystemet. Ny forskning visar att de små fiskarnas framfart hejdas om det finns gott om rovfisk i närområdet som kan hjälpa det lokala fiskbeståndet att stå emot trycket.

Skog

Rennäringen hotas av det intensiva skogsbruket

Rennäringen pressas av vindkraftsetableringar och planerade gruvsatsningar, men också av intensivt skogsbruk. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet vill med ett nytt projekt motverka konflikter mellan skogsbruket och renskötseln.

Gravstenar

Hållbara städer

Evig gravfrid skapar platsbrist på kyrkogårdarna

I vissa storstäder börjar det bli svårt att hitta mark för nya gravplatser. Kanske måste vi tänka om kring hur länge gravar ska lämnas orörda.

Regn

Klimat

Pilotsatsning för bättre beredskap vid översvämningar

Forskare vid Karlstads universitet deltar i ett EU-projekt som ska förbättra hanteringen av översvämningar. Nu inleds en pilotstudie med blicken mot Klarälven.

Klimat

Nytt värmerekord i Europa

Den högsta temperaturen som har uppmätts i Europa ligger nu på 48,8 grader. Det är nästan en hel grad mer än det tidigare rekordet.

Kontorsbyggnad

Hållbara städer

”Inte rimligt att riva och bygga nytt”

”Opraktiska”, ”i vägen” och rent ut sagt ”fula”. Så uppfattas de gamla kontorsbyggnaderna som står på många platser där nya stadsdelar håller på att växa fram. Det ligger nära till hands att vilja riva hela rasket, men nu höjs röster till husens försvar.

Knubbsälar

Biologisk mångfald

Varför minskar antalet sälar i Kosterhavet?

Knubbsälarna i Kosterhavet ses som ett hot mot fisket, men är de verkligen det? Och varför har populationen börjat minska efter många decenniers ökning? Genom att undersöka vad sälarna äter hoppas forskare kunna hitta svaren.

Middag

Livsstil & konsumtion

Svenska hushåll får hjälp i klimatarbetet

Ett 20-tal svenska hushåll ska få hjälp att leva mer hållbart genom ett nystartat EU-projekt. Fokus kommer ligga på mat och mode, områden där många kan minska sin klimatpåverkan.

Traktor

Kemikalier

Företag har tonat ner skadliga effekter av bekämpningsmedel

Forskare vid Stockholms universitet har avslöjat att företag som tillverkar bekämpningsmedel har undanhållit information om skadliga egenskaper hos deras produkter. I en ny studie går forskarna nu igenom ett fyrtiotal djurstudier för att se om företagen systematiskt undviker att berätta om risker.

Återbruk

Livsstil & konsumtion

Inte självklart att återbruk gynnar miljön

Återbruk ses som en lösning i klimatarbetet, men kanske lurar vi oss själva? Nu undersöker forskare om den växande cirkulära ekonomin verkligen sparar jordens resurser eller tvärtom innebär en ökad påfrestning.

Transport

Så kan bilpoolerna locka fler

Kanske skulle fler vilja gå med i delningstjänster, som bilpooler, om det gick att låna inte bara personbil utan olika typer av fordon?

Parkering

Hållbara städer

Skyfall kan slå hårt mot kommunala verksamheter

Effekterna av skyfall räknas ofta i kronor, men när regnet vräker ner får det inte bara ekonomiska konsekvenser. Nu ska forskare undersöka hur översvämningar påverkar samhällsviktiga funktioner som hemtjänst och skolor.

Livsstil & konsumtion

Är minimalistisk livsstil ett svar på olika samhällsproblem?

Samtidigt som konsumtionen bara tycks öka väljer vissa i stället att skala ner. I en ny studie kommer forskare vid Örebro universitet att följa familjer som försöker hitta ett nytt sätt att leva - med färre prylar och mindre stress.

koldioxidutsläpp

Klimat

Bristande legitimitet hotar det globala klimatarbetet

För att det globala klimatarbetet i till exempel EU och FN ska vara framgångsrikt måste det uppfattas som legitimt. I en ny studie undersöker forskaren Lisa Dellmuth hur förtroendet för det internationella klimatarbetet ser ut inom olika grupper.

Läkemedel

Livsstil & konsumtion

Risk för läkemedelsresistent pandemi

Influensa är för de flesta en ofarlig vinterplåga, men vissa blir allvarligt sjuka. Då kan influensaläkemedlen bli en räddning, men de ska användas försiktigt.

Transport

Lång väg kvar till miljövänlig sjöfart

Olyckan med fartyget Marco Polo utanför Blekinges kust har blivit en påminnelse om sjöfartens miljöpåverkan. Det sker en övergång till nya bränslen, men de är inte mycket bättre än de gamla.

Klimat

Inkomsttak för de rika – nästa steg i klimatarbetet?

Den rikaste procenten av svenskarna släpper ut nästan 10 gånger så mycket koldioxid som en person från de fattigaste 50 procenten. Nu ska forskare undersöka möjligheten att sätta ett inkomsttak för att begränsa utsläppen från ”förorenareliten”.

Flagnad färg

Kemikalier

Stora utsläpp av mikroplast från färg

Att mikroplast sprids till naturen från bildäck och plastförpackningar vet de flesta, men att plast också sprids från olika typer av torkad färg är mindre känt. För första gången har nu forskare uppskattat vidden av problemet här i Sverige.

Översvämning

Klimat

Hur påverkar bilderna av klimatkrisen vår förmåga att agera?

Snart samlas politikerna för det internationella klimatmötet COP28. De flesta världsledarna ser klimatkrisen som ett allvarligt hot mot mänskligheten. Ändå har de svårt att genomföra förändringarna som krävs, och det kan ha psykologiska orsaker.

Landsbygd

Dags för klimatsmarta leveranser på landsbygden

Snart är det Black Friday och sedan jul - tiden på året då e-handeln peakar och paketboxarna fylls. I städerna har det kommit lösningar som minskar klimatpåverkan från leveranser, men på landsbygden saknas ofta miljövänliga alternativ.

Hållbara städer

”Elsparkcyklarna går inte att stoppa”

Elsparkcykeln är ett utskällt fordon och i vissa storstäder försöker man få bort dem från gatorna. Det är lönlöst, tror Khashayar Kazemzadeh som forskar om hur man kan få elsparkcyklarna att fungera bättre i gatumiljön.

Göteborg

Hållbara städer

Hållbar stadsbelysning visar mörkrets ljusa sida

Göteborgs stad vill visa vägen till hållbar stadsbelysning. Här samarbetar kommunen och forskare för att klara balansgången mellan människans sociala behov av ljus och det ekologiska behovet av mörker.

Kryssningsfartyg

Livsstil & konsumtion

Stora utmaningar när fler vill åka på kryssning

Allt fler turister vill se Sverige från kusten och den växande kryssningsbranschen orsakar problem. Den norska professorn Svein Larsen höjer ett varningens finger: "Det är den mest skadliga turismen vi har i Norge."

Björn

Livsstil & konsumtion

Etiska utmaningar vid turism med vilda djur

Många som turistar i Norden vill gärna uppleva vilda djur som älgar, björnar eller Nordnorges gigantiska kungskrabbor. Safari har blivit en lukrativ turistverksamhet, men mötena med det vilda sker inte alltid på djurens villkor. 

Mätningar av växthusgas

Klimat

Mätningar i Abisko avslöjar Arktis framtid

Det finns fortfarande frågetecken kring hur metanutsläppen från tinande permafrost påverkar klimatet. I Abisko blickar forskarna in i framtiden och försöker förstå vad som händer i marken när temperaturen stiger.

Trädgårdsarbete

Livsstil & konsumtion

Offentlig sektor ska visa vägen i omställningen

Kommuner och regioner står för en stor del av konsumtionen i Sverige och inom politiken pekas offentlig upphandling ut som ett kraftfullt verktyg i hållbarhetsarbetet. Det innebär nya utmaningar för tjänstemännen som ska se till att de politiska visionerna blir verklighet.

Solpanel

Industri & Energi

Ljusa tider för solelen

Bara lite drygt en procent av elen vi använder i Sverige kommer från solen, men kanske går vi mot en solrevolution? Fler sätter solceller på taken och inom forskningen görs viktiga framsteg.

FN:s högkvarter

Klimat

Internationellt toppmöte ska ge skjuts åt arbetet för en hållbar värld

Nu möts världens ledare i New York för en halvtidsavstämning av Agenda 2030.

Fästing

Biologisk mångfald

Överdriven skräck för Nordens farligaste djur?

Vår avsky för fästingar vet inga gränser, och kanske präglas inställningen till den lilla spindeln av överdriven alarmism? Finländska forskare ser att vissa människor är så rädda för fästingar att de helt och hållet undviker att vara i naturen.

Nya hus

Hållbara städer

Luftkonditionering ingen lösning i framtidens hus

När temperaturen stiger, som den gjorde i Sydeuropa i somras, stavas lösningen ofta luftkonditionering. Forskare slår i stället ett slag för mer klimatsmarta metoder för att kyla våra hus. Vad sägs om supermodern teknik som hämtar inspiration från termiter?

Regn

Hållbara städer

”Det vi såg under stormen visar vilka problem vi har”

Vattnet efter stormen Hans håller på att sjunka undan men i framtiden väntar nya skyfall och nya översvämningar. Forskare hoppas att scenerna från ovädret ska bli en spark i baken i arbetet med klimatanpassning.

Sprinkler

Vatten

Vattenbrist skapar konflikter i södra Sverige

Trots en regnig sommar har många platser i Sverige fortfarande låga grundvattennivåer. Längs Kävlingeån i Skåne undersöker forskare hur man kan motverka konflikter när vattnet inte räcker åt alla.

Jordgubbsodling

Mat & jordbruk

Många jordgubbar plockas inte

Det går mot midsommar och vissa betalar nästan vad som helst för en liter svenska jordgubbar. Samtidigt visar en rapport från Jordbruksverket att många bär aldrig plockas utan lämnas kvar i fält.

Vattenkraft

Hållbara städer

Bristande beredskap för dammbrott

Sprängningen av Kachovka-dammen i Ukraina har orsakat vidsträckt förödelse och även i Sverige finns dammar som skulle ödelägga stora områden om de brast.

Algblomning

Vatten

Algblomningens framfart studeras i nytt projekt

Forskare arbetar nu med att ta fram ett prognossystem för skadliga algblomningar i Östersjön. Att förutspå hur algblomningar kommer sprider sig i havet är komplicerat, men forskarna är på väg att knäcka koden.

Militärövning

Kemikalier

Försvaret vill ha undantag från miljölagstiftningen

Försvarsmakten har bett om undantag från miljölagstiftningen för att lättare kunna genomföra internationella militärövningar i Sverige. Det väcker oro för ökade påfrestningar på miljön.

Mejeriprodukter

Livsstil & konsumtion

Företag lovar för mycket med ”fossilfria” varor

Många företag använder begreppet ”fossilfritt” i sin marknadsföring, men de verkar mena olika saker med ordet. I ett pågående projekt undersöks möjligheterna att nå en gemensam definition, fast det ser ut att dröja innan det går att märka en produkt som ”fossilfri”.

Flygplan

Transport

Då kan du ta elflyget till Berlin

Om 25 år kan elflyget ha konkurrerat ut konventionella plan inom stora delar av inrikesflyget. Det visar en ny rapport från VTI. För långresorna ser det däremot inte lika ljust ut.  

Ek

Skog

Eken vinnare i ett varmare klimat

Eken kommer bli viktigare i framtidens skogsbruk, spår forskare vid Linnéuniversitetet, fast det är inte säkert att det är våra inhemska arter som kommer planteras.

Klimat

Allt fler pilgrimsvandrar för klimatet

Pilgrimsvandringen har blivit en ny mobiliserande kraft i kampen mot klimatförändringarna. Var går egentligen gränsen mellan en pilgrimsfärd och protestmarsch?

Matavfall

Industri & Energi

Nya regler för matavfall kan lyfta biogasen

Sedan årsskiftet måste alla som bor i Stockholm sortera sitt matavfall och snart ska det gälla för hela landet. Det kan ge en skjuts åt den svenska biogasproduktionen.

Fjäril

Biologisk mångfald

Snopet avslut för pilotsatsning om pollinatörer

I tre år har forskare undersökt hur man på bästa sätt får i gång ett nationellt övervakningsprogram för bin, humlor och andra pollinatörer. Nu är projektet klart, men i stället för att sätta i gång gör arbetet tvärnit.

Frihamnen

Hållbara städer

Visionerna sprack när kommunen backade

När nya bostadsområden byggs är hållbarhet ofta ett uttalat mål, men hur går det egentligen när planen väl realiseras? I Frihamnen i Göteborg verkar de stora visionerna gå i kras.

Återsläppsfiske

Vatten

Forskare undersöker återsläppsfiskets effekter

Många sportfiskare släpper tillbaka fiskarna de fångar, men hur påverkar det egentligen djuren och deras omgivning? Det undersöker forskare i ett nytt projekt.

Våtmark

Vatten

Vattenbrist – då anlade grannarna en våtmark

Runt om i Sverige håller gamla våtmarker på att återskapas, men att få dem på plats kan vara en kamp. Extrakt har gjort nedslag hos föreningen Aquabrava på Gotland och i östgötska Fisklösemossen.

Diskoho

Vatten

Källsorterande avlopp kan minska vattenbrist

Vattenbrist är ett växande problem i Sverige, men det finns outnyttjade resurser. Rening av avloppsvatten kan vara ett alternativ på platser där färskvatten är en bristvara.

Elbil

Industri & Energi

Så kan elen bli billigare i framtiden

Elpriserna når rekordnivåer den här vintern och det har varnats för att det kan krävas planerade strömavbrott för att hålla systemet i balans. På Högskolan i Dalarna vet forskarna ett sätt som kan göra elen billigare och elförsörjningen mer pålitlig.

Industri & Energi

Nu väcks diskussionen om uranbrytning i Sverige

För fyra år sedan blev det förbjudet att provborra efter uran i Sverige men regeringens nysatsning på kärnkraft har väckt frågan på nytt. Kommer vi snart se nya urangruvor i Sverige? Extrakt frågade Olof Martinsson, malmgeolog vid Luleå tekniska universitet.

Bottenviken

Vatten

Forskare undersöker effekterna av mineralbrytning i Östersjön

På botten av Östersjön finns attraktiva metaller som snart kan vara på väg upp till ytan. Ett företag har fått tillstånd att undersöka havsbotten. Samtidigt varnar forskare för att det saknas kunskap om miljöeffekterna av mineralbrytning i havet.

Biologisk mångfald

Rejäl budgetminskning för miljöövervakningen nästa år

Nedskärningarna inom miljöövervakningen kommer i en tid då de internationella kraven ökar. Sverige hotas redan med böter för bristande övervakning av till exempel sjöar och vattendrag.

Barn

Kemikalier

Blir barn som utsatts för PFAS mer sjuka i corona?

Barnen som drabbades av miljöskandalen på Brantafors vattenverk i Ronneby lever med höga halter av PFAS i blodet. Nu undersöker forskare om det påverkar deras immunförsvar och gör dem extra utsatta för infektioner, som covid-19.

Biologisk mångfald

Striden om de svenska vargarna

Riksdagen har föreslagit en halvering av antalet vargar i Sverige, vilket är oförenligt med kraven från EU, menar svenska vargforskare. − EU-domstolens stämning lär komma som ett brev på posten, säger Olof Liberg, forskare inom projektet Skandulv.

Plastskräp

Kemikalier

Studie av nanoplast överraskar forskarna

Plastskräp orsakar stora problem i naturen och forskare har särskilt varnat för hälsorisker kopplat till nanoplast. Det handlar om partiklar som är så små att de tas upp i blodet och sprids i kroppen. En ny studie ger lugnande besked, men visar samtidigt att det fortfarande är mycket vi inte vet om de små plastpartiklarna som tros finnas överallt omkring oss.

Myror

Klimat

Flyttar myror trädgränsen i Abisko?

Myror gynnas av klimatförändringarna och deras ökade aktivitet kan också snabba på uppvärmningen. Det tror forskare som räknar myrstackar i fjällen med hjälp av drönare.

Kräfta

Biologisk mångfald

Djurplågeri att koka kräftor levande?

Traditionen att koka kräftor levande har lång historia i Sverige, men nu börjar metoden ifrågasättas. Tidigare har man trott att kräftdjur inte kan känna smärta, men det motbevisas av de senaste forskningsrönen.

Solkräm

Kemikalier

”Det behövs bättre information om riskerna med solkräm”

Solkräm skyddar mot farlig UV-strålning, men innehåller samtidigt skadliga kemikalier. Ska man smörja in sig eller inte? Extrakt frågade ekotoxikologen Christina Rudén.

Midsommarblommor

Klimat

Nya blommor i framtidens midsommarbukett

Höstfibbla i midsommarkransen? Klimatförändringarna får växter att blomma allt tidigare och det sätter våra blomstertraditioner ur spel.

Dricksvatten

Vatten

Pussel av åtgärder för att lösa vattenbristen

I sydöstra Sverige är vattenbrist ett återkommande problem sommartid och i år är inget undantag. Redan nu råder bevattningsförbud på Gotland och norra Öland.

Mygga

Kemikalier

Vill hitta effektiva myggfällor

Vad blir det till middag? Blod, nektar eller kanske ko-urin, om du är mygga. I ett nytt projekt ska forskare titta närmare på hur de blodsugande insekternas smaksinne egentligen fungerar och försöka identifiera några favoriträtter.

Tipping point

Klimat

Konst gestaltar klimatkrisens utmaningar

Konstnärsduon Bigert & Bergström har tidigare jagat tornados i USA och adopterat en uppstoppad isbjörn. I Galärparken i Stockholm kan man nu se deras åtta meter höga skulptur ”Tipping Point”, som hämtar inspiration från bland annat klimatforskningen.

Jordklot

Klimat

Bilder från rymden avslöjar koldioxidutsläpp

Ny satellitteknik revolutionerar hur vi mäter utsläppen av växthusgaser. Dagens beräkningar ger inte alltid en korrekt bild, men snart får vi svart på vitt vad vi faktiskt släpper ut.

Gråsparv

Biologisk mångfald

Småfåglar i stan drabbas av våra föroreningar

Fåglar i stan lever med samma luftföroreningar som vi människor, men forskare befarar att de påverkas mer negativt. Nu undersöks talgoxar och gråsparvar i Sveriges tre största städer.

Skogsbrand

Social hållbarhet

Hur får vi till en bra krisberedskap?

Att ha en bra krisberedskap handlar inte bara om att vara förberedd inför vissa möjliga händelser. Samhället måste också kunna hantera det oväntade. Så hur gör man sig redo på det fullständigt oförutsägbara? Det undersöker forskare vid Lunds universitet.

Angelo da Silveira

Livsstil & konsumtion

”Det fungerar inte att göra en ny kollektion varje årstid”

Vägen till en hållbar modeindustri är fortfarande lång. Designern Angelo da Silveira vill visa vägen. Med företaget som sysselsätter anställda med att designa kläder av återvunna textilier tar han textilindustrin tillbaka till Sverige.

Handlar

Klimat

Nytt verktyg visar hushållens klimatavtryck på postnummernivå

Med ”Konsumtionskompassen” går det att se hur stora de konsumtionsbaserade utsläppen är ner på riktigt lokal nivå. Det ska hjälpa kommunerna att se vilka utmaningar som finns i olika områden så att rätt insatser kan sättas in.

Kolonilott

Livsstil & konsumtion

Kolonilotten – en odlingsplätt med lång hållbarhetshistoria

Nu är säsongen i gång på kolonilotterna och många jobbar hårt med lökar och sättpotatis. Genom historien har kolonilotternas funktion i städerna förändrats, och de har setts som en lösning på allt från matbrist till superi.

Värphöns

Mat & jordbruk

Forskare vill ge värphöns en bättre barndom

Hur vi har det när vi är små får betydelse även för hur vi mår som vuxna. Det gäller människor, men också hönor. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka om det går att öka trygghetskänslan hos hönor inom äggindustrin genom att ge kycklingar en bättre uppväxt.

Prylar

Livsstil & konsumtion

”Folk har massa saker som bara ligger och skräpar”

Det är onödigt att slänga saker som fungerar, men nästan lika dumt att låta dem samla damm på vinden. Forskare från Chalmers ska undersöka varför saker blir liggande i stället för att skickas vidare till nya hushåll. Rent konkret: De hjälper dig att rensa förrådet.

Sanitetsskydd

Livsstil & konsumtion

”Vi vill bryta tystnaden kring mens-avfallet”

I stora delar av världen saknas fungerande sophantering för mensskydd. Tabut kring mens gör att frågan omgärdas av kompakt tystnad, men nu bryts den av forskare från Sverige och Kenya.

Tranor Hornborgasjön

Biologisk mångfald

Konfliktfyllt när tranorna återvänder

Nu syns tranorna åter dansa vid våtmarkerna och sprida budet om att våren är på väg. Deras spel är uppskattat, men den växande tranpopulationen ställer också till problem.

Renoverar möbler

Livsstil & konsumtion

Gammal lagstiftning hindrar cirkulär handel

Trenden med återtillverkning ökar, men jämfört med andra länder ligger vi efter. Gammal lagstiftning står i vägen för företag som vill sälja begagnade varor.

Blåmes vid fågelbord

Biologisk mångfald

Rätt eller fel att mata småfåglar?

Många gillar att mata fåglar, men hur bra är det egentligen för fåglarna? Biologen Caroline Isaksson ser att det ger fördelar under vintern, men nu när våren bryter ut tyder mycket på att fåglarna klarar sig bättre själva.

Tallskog

Skog

”Skogens roll som kolsänka lyfts fram som allt viktigare”

I dagsläget är det en gynnsam affär att använda den svenska skogen som biobränsle. Lite för gynnsam, enligt en rapport från Konjunkturinstitutet. Genom ett klimatpolitiskt omtag skulle man i stället kunna höja lönsamheten för ett skogsbruk som ökar lagringen av koldioxid.

Demonstration

Social hållbarhet

”Jämställda samhällen är mer fredliga”

Uppsalaforskaren Erik Melander har i sin forskning visat att det finns ett samband mellan jämställdhet och fred. Han följer utvecklingen i Ukraina och tror att ryska kvinnor kan få betydelse för hur länge Putinregimen kan fortsätta sin invasion.

Kraftledning

Industri & Energi

Åsikterna om små kärnreaktorer går isär

I Sverige pågår flera forskningsprojekt om små modulära kärnreaktorer. Tekniken beskrivs inom delar av forskarsamhället som avgörande för att nå en hållbar energiförsörjning. Andra kallar satsningarna slöseri med skattepengar.

Kärnkraftsnatur

Industri & Energi

Kärnkraftverkens natur undersöks i nytt projekt

Runt våra kärnkraftverk har naturmiljöer präglats av platsens speciella förutsättningar. Omkring beredskapszonerna har det vuxit fram mer eller mindre oexploaterade områden. Frågan om de här platsernas framtid ställs nu på sin spets när flera svenska kärnkraftsreaktorer närmar sig pensionsåldern.

Gula västarna

Klimat

Går det att vända opinionen mot koldioxidskatt?

Forskare ska undersöka om det går att öka stödet för klimatpolitiken genom att knyta ihop den med andra satsningar som ger väljarna mer pengar i plånboken. Accepterar vi höjda bensinpriser om vi samtidigt får mer i barnbidrag?

Tofu

Mat & jordbruk

Nytt projekt synar riskerna med växtbaserad kost

Allt fler slopar köttet och går över till växtbaserad kost. Samtidigt saknas kunskap om vad proteinskiftet egentligen får för konsekvenser för hälsan, menar Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Livsstil & konsumtion

Populärt att göra nya produkter av gammal plast

Att tillverka nya produkter av återvunnen plast är hett. Det är så attraktivt att det råder konkurrens om plastavfallet, åtminstone vissa delar av det. Fortfarande finns det många plastförpackningar som det saknas bra metoder för att återvinna.

Second hand

Livsstil & konsumtion

Julklapparna du inte ska köpa second hand

Nu är julklappsjakten i gång. Gallerior och shoppingstråk fylls till brädden. Den som vill julhandla hållbart gör bäst i att styra stegen mot secondhand-butikerna, men även där gäller det att se upp för miljöfällor.

Gallerian

Livsstil & konsumtion

Svårt att minska konsumtionen på egen hand

Den som försöker ändra sina vanor och leva mer hållbart applåderas inte alltid av omgivningen. Ett nytt forskningsprojekt undersöker hur sociala relationer kan göra det svårt att minska på konsumtionen.

Rött hus

Landsbygd

Distansarbete ger nya möjligheter på landsbygden

Coronapandemins distansarbete har öppnat nya dörrar för storstadsbor som längtar efter småstadsliv, och för landsbygdskommuner som vill växa. Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier, kallar det en tyst revolution.

Rea klädbutik

Livsstil & konsumtion

Ständig rea hotar handelns hållbarhet

“Black Friday” har blivit “Black Week” och i vissa affärer rent av “Black Month”. Forskaren Gabriella Wulff ser att företagen inom handeln har fastnat i en ond cirkel av reor, kampanjer och överproduktion.12

Lök

Landsbygd

Undersöker kraften i nya gröna vågen

Längtan efter ett mer hållbart liv sporrar en växande skara att flytta till landet och bli självförsörjande. Nu ska forskare titta närmare på vilket avtryck som rörelsen ger i samhället. Är det dags för politikerna att se över jordbruksstöden, så att småbrukarna får större del av kakan?

Tankar bensin

Klimat

Svårt att nå rättvisa i klimatarbetet

Rättvis omställning lyfts allt oftare som ett viktigt perspektiv i klimatarbetet, men vad innebär det egentligen i praktiken? Ett pågående forskningsprojekt visar att politiker och tjänstemän famlar efter svar.

Bilar

Transport

Trafikverkets klimatarbete kritiseras i ny rapport

Klimatperspektivet tenderar att hamna i skymundan när Trafikverket planerar för framtiden, visar forskning från VTI. Genom sin planering skapar myndigheten förutsättningar för växande bilism, menar forskarna på VTI men på Trafikverket håller man inte med.

Klimatstrejk

Klimat

Mångfald av röster behövs i klimatarbetet

Icke-statliga aktörer lyfts fram som viktiga i klimatomställningen, men vilka är det som hörs när vägen framåt stakas ut? Statsvetaren Naghmeh Nasiritousi studerar svenska klimatsatsningar, och ser en risk för att klimatmålen tappar kraft och trovärdighet när bara vissa aktörer kommer till tals.

Kor vid bondgård

Mat & jordbruk

Trixigt när kommuner vill handla närproducerat

För kommuner och regioner som vill satsa på hållbart producerad mat kan det ibland krävas viss kreativitet för att inte bakbindas av upphandlingsreglerna. I Härjedalen har man till exempel löst problemet genom att köpa in levenade kor - i stället för kött.

Elcykel

Transport

Fler elcyklar kräver nytänk i trafiken

Elcykeln lyfts fram som ett miljövänligt alternativ till bilen. Samtidigt är gatumiljön inte särskilt väl anpassad för elcyklar, menar forskaren Khashayar Kazemzadeh.

Cement

Klimat

Lerig väg mot grönare betong

Stoppet av kalkbrytningen i Slite på Gotland har satt ljus på behovet av att hitta nya sätt att tillverka betong. Kanske är lösningen mindre mängd cement i blandningen och att i stället använda lera?

Dricksvatten

Vatten

Så kan okända kemikalier i dricksvattnet avslöjas

Vårt kranvatten testas för en rad olika ämnen innan det pumpas ut till våra hem. Ändå kan det finnas skadliga ämnen kvar. Okända kemikalier passerar obemärkt genom vattenverken, men det finns sätt att stoppa dem.

Vågor

Kemikalier

Nya upptäckter om miljögifters spridning

Tidigare har man trott att en viss typ av kemikalier, PFAS, som hamnar i havet stannar där men nu visar forskning från Stockholms universitet att det inte stämmer. Experiment i labb avslöjar att de kemiska ämnena kan spridas vidare från vatten till luft.

Humlor på jordgubbsplanta

Mat & jordbruk

Humlorna hjälper till att hålla jordgubbarna friska

I jordgubbsodlingar används ofta en hel del bekämpningsmedel, men det finns miljövänliga alternativ. På Jordgubbslabbet vid SLU har man tagit hjälp av humlor för att sprida en nyttig svamp till de hotade bären.

Dricker vatten

Hållbara städer

Alldeles för varmt på vissa äldreboenden

Äldre är känsliga för värme. Ändå är inte alla äldreboenden rustade för de varma sommardagarna som väntar. En pilotstudie från Örebro visar farligt höga temperaturer på vissa boenden.

Folkets park-skylt

Hållbara städer

Dags att väcka liv i folkparkernas radikala historia

I dag förknippar nog de flesta folkparkerna med dansbandskvällar och sommarkonserter, men parkerna bär på en dramatisk historia om kamp för demokrati och inflytande. Mot alla odds lyckades gräsrotsrörelser komma över mark och bygga egna samlingsplatser. Nu riskerar den historien att glömmas bort.

Sommarhus

Kemikalier

Viktigt att testa vattnet i sommarstugan

Intresset för att köpa fritidshus slår rekord under coronapandemin, och nya sommarstugeägare har en del att tänka på. Många hus har egen brunn och då måste man själv se till att dricksvattnet inte innehåller kemikalier, tungmetaller eller skadliga bakterier.

Ana Tronholm

Vatten

Forskare undersöker hur giftalger påverkas i ett varmare klimat

Algblomningen har ökat i Östersjön och i framtiden lär det bara bli värre. I ett nytt forskningsprojekt undersöks hur olika typer av giftalger påverkas av klimatförändringarna. Samtidigt utvecklas en app som ska ge lokala prognoser för var längs östkusten algerna blommar just nu.

Lupiner

Biologisk mångfald

Nu ska lupinernas spridning stoppas

Få växter är så älskade och hatade som lupiner. Hela sommaren bildar de magnifika lila rabatter längs våra landsvägar samtidigt som de effektivt kväver andra växter. Kan forskarna tämja denna blomsterexplosion?

take away kopp

Kemikalier

Skräpstudie visar hur plast vittrar sönder

I en studie från Luleå tekniska universitet har forskare jämfört hur snabbt olika typer av plastskräp vittrar sönder till mikroplast. Resultaten kanske får fler att ta omvägen via papperskorgen.

Blåbärsris

Mat & jordbruk

Vilda blåbär – en outnyttjad resurs

Bara 2–5 procent av bären i de svenska skogarna plockas. Varför utnyttjas inte mer av denna resurs? Det undrar forskarna vid det nystartade centret FINEST. De vill hjälpa lokala företag att se de vilda bärens potential.

Bilkö

Transport

Svårt att välja miljövänliga däck

Däckslitage är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. 7 670 ton gummirester beräknas varje år spridas från vägarna, enligt IVL, Svenska miljöinstitutet. Som konsument har man i dagsläget ingen möjlighet att välja däck som slits långsamt och därmed släpper ut mindre mikroplast, men det kan det bli ändring på.

Laddstation

Transport

Elbilsboom i Sverige – men inte för alla

Det är en riktig elbilsboom i Sverige. Nästan var tredje ny personbil som såldes förra året var laddningsbar, men den utvecklingen riskerar att stanna av.

stratospheric balloon

Klimat

Omtvistat ballongexperiment planeras i Sverige

Ett kontroversiellt amerikanskt forskningsprojekt planerar att utföra experiment vid rymdbasen i Kiruna. Forskarna vill testa om det går att sänka temperaturen på jorden genom att stänga ute solens strålar.

Guld

Social hållbarhet

Svårt att nå hållbarhet i guldgruvan

Guld är hett eftertraktat, men brytningen orsakar föroreningar. Arbetsvillkoren i gruvorna är dessutom ofta under all kritik. Det har gjorts försök att främja hållbar guldbrytning, men satsningarna når inte hela vägen. Är rättvist guld en omöjlighet?