Elpriserna når rekordnivåer den här vintern och det har varnats för att det kan krävas planerade strömavbrott för att hålla systemet i balans. På Högskolan i Dalarna vet forskarna ett sätt som kan göra elen billigare och elförsörjningen mer pålitlig.

Ett sätt att förbättra elförsörjningen i Sverige är att genomföra tidskrävande och dyra uppgraderingar av elnätet. Pei Huang, forskare inom energiteknik vid Högskolan i Dalarna, ser en annan väg. Han undersöker hur det statliga elnätet kan kompletteras med andra, mindre, nät. Till exempel skulle alla byggnader i ett bostadsområde kunna producera egen el med solceller på taket.

Att som enskilt hushåll förlita sig på el från egna solceller blir inte särskilt robust, men om många hushåll går ihop och samarbetar blir det en annan sak, förklarar Pei Huang.

− Då kan man ha avtal sinsemellan så att den som för stunden har brist kan köpa el till ett bra pris från grannen, som har stor elproduktion, säger han.

Bilbatterier som lagrar el

I ett nytt forskningsprojekt slänger han även in elbilar i ekvationen.

Pei Huang
Pei Huang, forskare inom energiteknik vid Högskolan i Dalarna.

Genom att inkludera laddstolpar i de små elnäten skulle elanvändarna få tillgång till bilbatterier som kan lagra el under perioder då det finns el i överflöd och ge tillbaka till nätet när det råder brist.

På det sättet skulle bilarna bidra till en säkrare elförsörjning. Samtidigt kan bilägarna tjäna en hacka på att ladda när elen är billig och sälja tillbaka när elen är dyr.

− Jag tror att bilarnas potential för energilagring kommer växa i takt med att allt fler skaffar elbil. Tillsammans kommer våra bilar ge en enorm lagringskapacitet. Vissa forskare tror att vi kommer ha 140 miljoner elbilar i världen år 2030. Det innebär 140 miljoner starka batterier på hjul, säger Pei Huang.

Kräver tekniskt språng

I dagsläget är det inte många elbilar som har den teknik som krävs för att skicka tillbaka el till elnätet, men under det senaste året har det faktiskt kommit ut ett antal sådana modeller på marknaden. Här går utvecklingen snabbt, menar Pei Huang. Det pågår också pilotprojekt runtom i världen med utveckling av små elnät som komplement till de statliga elnäten.

Det Pei Huang vill göra i sitt nya projekt är att kombinera de här båda systemen så att användarna av små elnät kan dra nytta både av eldelning och av elbilarnas funktion som batterier.  

− Med hjälp av elbilarna kan man också binda ihop olika elnät, säger han.

Om det finns ett litet elnät där du jobbar och ett annat där du bor kan du till exempel se till att ladda bilen full på jobbet under dagtid. Sedan, när du kommer hem på kvällen, kan du förse ditt bostadsområde med el under den tid på dygnet då efterfrågan och kostnaden är som högst, förklarar Pei Huang.

− Jag hoppas att jag med det här projektet ska kunna svara på hur ett sådant här system, där el skickas mellan bilar och byggnader, skulle kunna fungera, och även identifiera fördelarna och nackdelarna, säger han.

En lösning för framtiden?

Klimatomställningen kommer innebära ökad elförbrukning, så de utmaningar vi ser nu i vinter kan mycket väl bli vanligare i framtiden. Pei Huang konstaterar att det finns många frågor kvar att lösa innan vi får se sådana system, som han jobbar med, användas i stor skala.

Det handlar om såväl tekniska utmaningar som organisatoriska. Hur ska små elnät skötas? Hur ska de designas för att fungera på bästa sätt? Hur ska affärsmodellen se ut, med tanke på de olika aktörerna inom systemet? Hur ska priset sättas?

Pei Huangs forskning kommer dock inte rädda någon undan höga elräkningar den här vintern.

− Det kommer ta lite tid, men jag tror att detta är framtiden, säger han.