Fåglar i stan lever med samma luftföroreningar som vi människor, men forskare befarar att de påverkas mer negativt. Nu undersöks talgoxar och gråsparvar i Sveriges tre största städer.

Människor andas in och ut på ett andetag, men hos fåglar krävs två andetag för att luften ska passera ett varv genom lungorna. Tack vare sitt andningssystem tar fåglarna upp syre effektivt, men kanske gör det dem också extra känsliga för luftföroreningar.

− Man kan tänka sig att deras andningssystem gör att mer sotpartiklar fastnar, säger biologen Caroline Isaksson, forskare vid Lunds universitet.

Påverkar immunförsvaret

I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon hur luftföroreningar påverkar stadsfåglarnas luftvägar, men också eventuella effekter i blodet och hjärnan.

Caroline Isaksson
Caroline Isaksson, forskare vid Lunds universitet.

Redan nu har forskarna kunnat se att sotet verkar påverka vissa gener på ett sådant sätt att det kan få effekter på immunförsvaret och kanske öka risken att utveckla cancer. Något som de nu vill undersöka vidare.

− I det här läget vet vi inte om den här påverkan är bra eller dålig, men vi ser en förändring, säger Caroline Isaksson.

I nuläget gör de tester på fåglar i labbmiljö, men längre fram ska de även undersöka vilda fåglar. De kommer ta prover och göra undersökningar på talgoxar och gråsparvar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

I projektet kommer även humlor att studeras. Insekter har ett helt annat andningssystem än fåglar. De andas genom så kallade trakéer. Det är inbuktningar i huden där syre transporteras direkt till kroppens celler.

− Vi ska undersöka hur mycket partiklar som fastnar på humlorna. Är det så illa att trakéerna kloggar igen?

”Det är slående hur lite vi vet”

I dagsläget vet forskare väldigt lite om hur luftföroreningar påverkar vilda djur.  

− Det är slående hur lite vi vet. Samtidigt ökar urbaniseringen i en väldig hastighet vilket har lett till att fler vilda djur lever i miljöer med mycket sotpartiklar.

Caroline Isaksson hoppas att resultaten från den pågående studien ska visa att fåglarna inte påverkas så mycket som hon befarar. Om farhågorna i stället bekräftas hoppas hon att resultatet ska bli en varningsklocka som kan bidra till satsningar på att förbättra luftkvaliteten i storstäder.

− Det handlar ju inte bara om fåglarna. Deras välmående går hand i hand med vår egen hälsa.

I sin tidigare forskning har hon studerat villkoren för stadslevande fåglar ur många olika aspekter.

− Det är särskilt viktigt när vi ser att vissa arter minskar kraftigt, som gråsparvar. På sikt handlar det om att bevara den biologiska mångfalden. Fåglarna har en viktig roll i ekosystemet till exempel genom att de fångar insekter. Utan fåglarna skulle vi ha betydligt mer flygfän i våra städer, säger hon.