Solkräm innehåller skadliga kemikalier och kan skapa problem både för den mänskliga hälsan och i naturen. Nu varnar forskare från Umeå universitet för att det dessutom saknas belägg för att krämerna skyddar mot hudcancer.

Extrakt har tidigare skrivit om att solskyddskräm innehåller skadliga kemikalier som kan ha negativa hälsoeffekter, i synnerhet för barn. Det har också rapporterats att krämerna orsakar miljöproblem när de läcker ut i naturen. Vid vissa badplatser är problemen så stora att solskyddskrämer har förbjudits.

Nu väcks frågan om ifall krämerna ens skyddar oss, så som vi hoppas.

Många använder solkräm för att skydda sig mot hudcancer men enligt forskare vid Umeå universitet är det inte säker att det fungerar. Bengt Järvholm, professor och överläkare, är kritisk till att vissa myndigheter rekommenderar solkräm som skydd mot cancer.

– Vi anser att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för att rekommendera användning av solskyddsmedel för att förebygga hudcancer. Det saknas vetenskapliga studier som har visat att solskyddsmedel minskat risken för hudcancer, säger han i en artikel från Umeå universitet.

Någon som man däremot vet skyddar mot hudcancer är att undvika att vistas i solen då den är som starkast och att använda kläder som skydd.

– Vi avråder inte från att använda solskyddsmedel, men det är då den enskildes val, säger Bengt Järvholm i artikeln, och tillägger att han tycker att det är viktigt att nå ut med information om hur kunskapsläget ser ut.