Långt ner under marken finns ett i stort sett outforskat ekosystem dominerat av mikroorganismer. Denna underjordiska värld brukar betraktats som närmast orörd, men en ny studie visar att den bilden inte stämmer.

Den nya forskningsstudien visar att mänskliga aktiviteter kan ha stor påverkan på livet i den djupa underjorden. Det handlar om en värld 500 meter under våra fötter ner till flera kilometers djup.

Forskarna har sett att vi människor påverkar de underjordiska vattenflödena genom till exempel gruvdrift, olje- och gasproduktion och vattenbrunnar.

– Detta är allvarligt, säger Henrik Drake, forskare vid Linnéuniversitetet i ett pressmeddelande.

Han har medverkat i den internationella studien och menar att resultaten är särskilt oroväckande i och med att de mänskliga aktiviteterna som påverkar underjorden lär öka i framtiden. Han pekar bland annat på den förväntade ökningen av litiumbrytning från djupa borrhål och på utvecklingen av koldioxidinfångning, som bygger på att stora mängder koldioxid ska sprutas in och lagras djupt under jord.

– Vi forskare bakom studien vill uppmana till ytterligare forskning om hur mänskliga aktiviteter stör den djupa underjorden, eftersom en förbättrad förståelse i slutändan kan hjälpa till att minimera skadliga effekter, säger Henrik Drake.