Naturen är en viktig plats för återhämtning, men på grund av rädslan för att stöta på varg eller björn kan de positiva effekterna utebli, visar nya studier. Forskare vill att viltvårdande myndigheter ska ges större möjlighet att bemöta människors rädslor med samtal och rådgivning.

Rädslan för att möta varg eller björn gör att många känner oro i stället för välbefinnande i naturen. En aktuell studie visar till exempel att ju större risk deltagarna bedömde att det var att möta varg i deras lokala naturområden, desto mindre återhämtning bedömde de sig kunna få. De svarade också att de väljer bort att besöka områden där de uppfattar en ökad risk att möta varg. 

Maria Johansson, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet, tror att länsstyrelserna och Naturvårdsverket skulle kunna stävja rädslan och stärka naturens potential som plats för rekreation genom att se över sin kommunikation.

– Myndigheterna är bra på att ge information och statistik om varg. Men det räcker inte hela vägen för att människor som är oroliga för att möta varg ska hitta fungerande strategier för att kunna återhämta sig i naturen, säger hon i en artikel på Lunds universitets hemsida

Om myndigheterna hade mer utrymme att bekräfta människors känslor och ge konkreta råd för hur till exempel ett vargmöte kan förebyggas och hanteras, tror hon att rädslan skulle minska.

Hon ser att en fungerande dialog med boende i rovdjursområden är viktigt för att myndigheterna ska kunna göra ett bra jobb.

– Det betyder inte att länsstyrelserna har ett myndighetsansvar för människors känslor. Men genom att emotionellt bekräfta att man förstår människors olika känslor så kan man begränsa den rådande sociala konflikten mellan myndighet och allmänhet kring vilt.