Dagens jaktkvot på gråsäl hotar på sikt artens överlevnad i Östersjön. Det varnar forskare från Göteborgs universitet som menar att kvoten måste sänkas.

Forskarna har skapat en matematisk modell för gråsälens möjliga tillväxt utifrån olika framtidsscenarier.

− Vår slutsats är att dagens jaktkvot i Östersjön är ohållbar, säger forskaren Daire Carroll i ett pressmeddelande.

Enligt reglerna för säljakt får 3 000 gråsälar skjutas varje år. Om det taket nås kommer det enligt forskarnas beräkningar leda till att sälstammen minskar.

I början av 1900-talet fanns omkring 90 000 gråsälar i Östersjön men i slutet av 1970-talet var arten akut hotad. Det fanns bara 5 000 individer kvar. Tack vare insatser för att skydda arten har antalet nu ökat till cirka 55 000.

− Om sälstammen ska fortsätta att återhämta sig är det maximala antalet som får jagas 1 900 djur. Men skulle det bli andra miljöförändringar som påverkar sälen negativt, måste även den siffran justeras ner, säger Daire Carroll, huvudförfattare till en artikel om forskningsresultaten som nyligen publicerades i Journal of Animal Ecology.