Att tillverka nya produkter av återvunnen plast är hett. Det är så attraktivt att det råder konkurrens om plastavfallet, åtminstone vissa delar av det. Fortfarande finns det många plastförpackningar som det saknas bra metoder för att återvinna.

Kläder, möbler, bildelar. Man kan tillverka många saker av återvunnen plast. Anna Jansson, forskare vid forskningsinstitutet RISE, ser ett ökat intresse bland företag inom många olika branscher.

− Det är jättestort och det bara växer, säger hon.

Att återvinna plast till nya produkter är resurssparande eftersom det minskar behovet av nytillverkad plast. Samtidigt finns det risker.

Plast som ska återvinnas behöver kontrolleras så att den inte innehåller otillåtna ämnen. Forskargruppen vid RISE får många förfrågningar från företag som undrar om en viss plast är återvinningsbar eller vill testa återvunnen plast i sina produkter.

− Vi kontrollerar till exempel att plasten inte innehåller tillsatser som tungmetaller eller vissa typer av mjukgörare, ftalater, som överstiger gränsvärden. Det är en risk med äldre plastprodukter eller importerad plast från delar av världen där man har annan kemikalielagstiftning än i Europa.

Plast från hushållen bränns

Samtidigt som intresset för att använda återvunnen plast ökar finns det fortfarande mycket plast som det saknas bra metoder för att återvinna och som i stället går till förbränning. Det gäller till exempel en stor del av de plastförpackningar som slängs i plastbehållaren på återvinningsstationen.

− De här förpackningarna består ofta av olika typer av plast och andra material som kombineras i en förpackning. Det kan vara plastfilmer som har laminerats ihop för att få en gastät barriär eller etiketter som består av ett annat material än förpackningen. Då är de svårare att återvinna. Det är besvärligt att dela upp alla olika sorters material, säger Anna Jansson.

Att hitta ett sätt att återvinna den blandade plasten är kanske det mest angelägna inom plaståtervinningen just nu, tror hon. Enligt Naturvårdsverket återvanns bara 34 procent av plastförpackningarna år 2020. Den siffran dras upp av att PET-flaskor är inkluderade. Dessa återvinns i betydligt större utsträckning än andra förpackningar.

Risk att konsumenter slutar sortera

Att en stor del av plastförpackningarna inte återvinns är en utmaning, menar Anna Jansson.

− Det är inte bra. Vi måste hitta sätt att tillvarata även den här plasten, säger hon.

Om man inte hittar metoder som fungerar finns en risk att konsumenter tröttnar på att återvinna plastförpackningar och börjar slänga dem i hushållssoporna igen, tror hon. Hon vill uppmana konsumenter att fortsätta sortera förpackningarna.

− Håll kvar den goda vanan, tills vi hittar ett sätt, säger hon.

Om återvinningen av plastförpackningar ska öka krävs det att tillverkarna av förpackningarna tar ett större ansvar, tror Anna Jansson.

− De behöver ta fram plastförpackningar som är lättare att återvinna, eller som går att tvätta och återanvända.

Ett första steg, menar hon, skulle kunna vara att sluta tillverka svarta plastförpackningar eftersom de av tekniska skäl är särskilt svåra att sortera. Vid sorteringen används infrarött ljus för att identifiera vilken typ av plast en förpackning är gjord av, men den metoden fungerar inte på svart plast.

− Måste förpackningarna vara just svarta? Kan de inte lika gärna vara gröna? Eller blå?

Alla vill ha PET-flaskor

I dagsläget är vi bäst på att återvinna plast som inte är sammansatt av olika typer material. För att företag ska vilja använda återvunnen plast i sin produktion behöver det också finnas ett säkert flöde. Det krävs att det finns en förutsägbarhet så att företagen vet att de får det material de behöver.

PET-flaskorna är ett exempel på material och hantering som uppfyller de här kraven och många företag är intresserade av att köpa dem. De förvandlas till mattor, väskor, kläder och så vidare. Fast egentligen är det mest resurssmarta kanske att återanvända dem som just flaskor, resonerar Anna Jansson.

Hon ser att det finns vissa typer av plast som i dag slängs som brännbart avfall som man med ganska enkla medel skulle kunna återvinna. Det handlar framför allt om spill från industrin och olika typer av verksamheter. Mycket produktionsspill från plasttillverkare återvinns redan men det kan säkert öka ännu mer, tror hon. Gamla rör från rivna byggen kan till exempel återvinnas till nya rör. Plastfilmen som man inom handeln virar runt lastpallar med varor är ett annat exempel.

− Om exempelvis gallerior tog ansvar för att samla in butikernas transportemballage av plast separat skulle det bli stora volymer. I dagsläget hamnar det i regel i soporna, men det borde kunna bli ny plast i stället.


Charlie Olofssontext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Robert skriver:

    Det är inget fel i med att energiåtervinna plast som är svår att återvinna annars. Så länge det inte bara bränns utan nytta, men värme och el behövs ju i Sverige. CCS på avfallsförbränning är en till möjlighet. Skulle gärna veta om det inte vore billigare och enklare att undvika dessa sorters förpackning eller ersätta med annat förnybart och komposterbart material? Lösningen ligger säkert i både och – i minskning av användning av sådana sorters förpackningsmaterial och i FoU av nya metoder för återvinning.