Återbrukade skaljackor håller bra kvalitet, visar en studie där forskare från Mittuniversitetet har jämfört plaggens funktion i relation till pris. Resultatet visar att det inte bara är bra för miljön att handla jackan second hand. Det är dessutom ett ekonomiskt klipp.

Forskarna har undersökt fyra olika egenskaper hos secondhandjackor, nämligen vattentäthet, vattenavstötning, luftgenomsläpplighet och andningsförmåga. Plaggens kvalitet har sedan jämförts med priset som butikerna har satt.

– Det vi sett är att priset faller snabbare över tid än funktionaliteten, säger Louisa Nilsson, doktorand på Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet, i en nyhetsartikel från lärosätet.  

Hon tycker att resultatet är särskilt intressant eftersom tidigare studier visar att många konsumenter väljer att avstå från att köpa begagnat för att man är osäker på produktens kvalitet.

– Vi ser att skaljackor generellt är bättre än vad man som konsument kanske förväntar sig.

Hon ser att de begagnade jackorna kanske skulle uppfattas som mer attraktiva om det fanns någon form av funktionalitetsmärkning som kunde användas inom begagnathandeln. Detta är en fråga som även har lyfts i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors. I en förstudie har forskare tittat på möjligheten att utveckla metoder för secondhandbutiker att testa begagnade skaljackors funktionalitet. Med sådana metoder skulle butikerna kunna garantera att jackorna fungerar som de ska.

– Målgruppen för skaljackor har i många fall höga krav på produkten. Man vill vara trygg med sitt plagg och veta att det funkar. Att skapa en funktionalitetsmärkning skulle kunna öka intresset för begagnade skaljackor och därmed även öka intresset hos tillverkare att skapa produkter som håller längre, säger Louisa Nilsson.

Resultaten från hennes forskning publicerades nyligen i tidskriften Sustainability