Det går mot midsommar och vissa betalar nästan vad som helst för en liter svenska jordgubbar. Samtidigt visar en rapport från Jordbruksverket att många bär aldrig plockas utan lämnas kvar i fält.

En stor del av de svenska jordgubbarna hamnar aldrig på en skolavslutningstårta och inte ens i en syltburk.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har studerat svinnet från två olika jordgubbssorter hos fyra olika odlare. De upptäckte att så mycket som hälften av bären inte plockades utan lämnades kvar i odlingen.

− Jag blev förvånad. Jag trodde inte att det skulle vara så mycket bär kvar, säger Helena Persson Hovmalm, forskare vid Institutionen för växtförädling vid SLU.

Det var förra sommaren som hon, på uppdrag av Jordbruksverket, genomförde studien tillsammans med kollegan Lotta Nordmark, forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi. Det är en avgränsad undersökning, men forskarna tror att den synliggör ett generellt problem vid svenska jordgubbsodlingar.

− När vi har presenterat våra resultat i sammanhang där odlare är med är det ingen som blir förvånad. Jag tror att vi har satt siffror på något de redan vet, säger Lotta Nordmark.

Fina bär går förlorade

SLU-forskarna konstaterar att det är fina bär som går till spillo.

Helena Persson Hovmalm
Helena Persson Hovmalm, forskare vid SLU.

− I vår studie såg vi att många jordgubbar som lämnades kvar i fält var klass 1-bär som hade kunnat komma ut på marknaden och bli sålda om förutsättningarna varit annorlunda, säger Helena Persson Hovmalm.  

Enligt henne och Lotta Nordmark är bakgrunden till jordgubbssvinnet komplex. De ser att klimatförändringarna har gjort vädret mer oförutsägbart vilket gör det svårt för lantbrukarna att planera.

− Odlarna beskriver det som att det inte finns något normalår längre utan varje år är unikt, säger Lotta Nordmark.

För att vara säkra på att kunna leverera jordgubbar till midsommar odlar svenska lantbrukare både sådana jordgubbssorter som mognar tidigt och sådana som mognar senare.

− Svinnet blir särskilt stort under år då det kommer en värmebölja tidigt på sommaren. Värmen jagar på jordgubbarna så att även sena sorter mognar tidigt. Då hinner man inte plocka klart de tidiga sorterna utan måste börja skörda nya fält med mognande bär, säger Lotta Nordmark.

Personalbrist en utmaning

Lotta Nordmark
Lotta Nordmark, forskare vid SLU.

För att minska jordgubbssvinnet ser forskarna att odlarna skulle behöva anställa mer personal med kort varsel när de inser att många bär kommer mogna fram samtidigt. Det handlar i princip om att hitta personal från en dag till en annan vilket inte är lätt, och om de skulle lyckas ställs de snart inför ett annat problem, menar forskarna.

Även om vi av tradition äter stora mängder jordgubbar i Sverige under veckorna kring midsommar blir marknaden till slut mättad.

För odlarna återstår då att sälja sina bär till saft- och bärindustrin, men företagen där behöver planera med framförhållning och är inte så intresserade av att ta emot ett stort engångslass jordgubbar i slutet av juni.

− Då har de redan skrivit avtal med odlare, ofta i andra länder, säger Helena Persson Hovmalm.

”Det behövs någon uppstickare”

Forskarna tror att den traditionella förädlingsindustrin måste bidra med lösningar som kan minska jordgubbssvinnet, men de hoppas också att det kan komma nya aktörer som ser de överblivna bärens potential.

− Jag tror att det behövs någon uppstickare som kan komma med nya idéer, säger Lotta Nordmark.

Hon och Helena Persson Hovmalm ser till exempel att det finns få företag på den svenska marknaden som fryser in bär och fungerar som mellanhand mellan odlare och företag som använder jordgubbar i sina produkter.

− Om fler skulle specialisera sig på det skulle det bidra till att minska svinnet, säger Helena Persson Hovmalm.