Elsparkcykeln är ett utskällt fordon och i vissa storstäder försöker man få bort dem från gatorna. Det är lönlöst, tror Khashayar Kazemzadeh som forskar om hur man kan få elsparkcyklarna att fungera bättre i gatumiljön.

Diskussionen om elsparkcyklarnas framtid aktualiserades i våras efter en folkomröstning i Paris. Invånarna röstade med rungande majoritet för ett förbud mot uthyrning. Khashayar Kazemzadeh, forskare vid Chalmers, menar att irritationen som många känner inför elsparkcyklarna delvis är felriktad.

− Många ogillar själva fordonen men det är inte fordonen i sig som är problemet utan hur de körs, säger han.

Kritiken mot elsparkcyklarna handlar framför allt om att de uppfattas som en säkerhetsrisk. I Paris växte kritiken mot uthyrningen av elsparkcyklar efter en dödsolycka år 2021. Även i Sverige har människor dött vid trafikolyckor där sparkcyklar varit inblandade.

Khashayar Kazemzadeh har gått igenom och sammanställt den forskning som finns internationellt om hur elsparkcyklar används och vilka olyckor som är vanligast. Utifrån kunskapen som finns ser han att det kan finnas behov av skärpta regler för hur fordonen ska få användas.

Han ifrågasätter till exempel att de klassas som cyklar i Sverige.

− De är inga cyklar. De liknar på många sätt inte ens cyklar. De går till exempel betydligt snabbare, säger han.

Skador på huvud och ansikte

Vid olyckor med elsparkcykel är det vanligast med skador på huvud och ansikte. De flesta olyckorna är singelolyckor där föraren tippar över styret, men det sker också olyckor där andra trafikanter drabbas.  

Khashayar Kazemzadeh var faktiskt själv med om en olycka för några år sedan, när han cyklade och krockade med en elsparkcykel som låg slängd på cykelbanan. Det slutade med en spik i armbågen.

− Det var när uthyrning av elsparkcyklar var nytt och dåligt reglerat, säger han.

Före olyckan forskade han om stadsplanering och elcyklar.

− Kanske bidrog olyckan till att jag fick ett ökat forskningsintresse för trafiksäkerhet kring elsparkcyklar, säger han.

Han tillägger att det är ett område där det går att göra mycket.

Utifrån forskningen som finns tycker han att politikerna borde överväga att klassa elsparkcyklarna som en egen fordonstyp och införa särskilda regler kring skyddsutrustning, åldersgräns och tillåtna hastigheter.

− Olyckorna skulle nog också bli färre om det infördes ett förbud mot att köra alkoholpåverkad, säger han.

Khashayar Kazemzadeh
Khashayar Kazemzadeh, forskare vid Chalmers.

Tekniklösningar som ökar säkerheten

Han påminner om att elsparkcyklarna fortfarande är ett nytt inslag i stadsmiljön. Med tiden kommer vi antagligen bli bättre på att hantera dem, tror han.

− Något som är speciellt med just elsparkcyklar är att många kör dem helt utan erfarenhet. Vi har inte riktigt lärt oss hur de fungerar än och det ökar risken för olyckor.

Han drar en parallell till hur vi lär oss att cykla. De flesta tar sina första tramptag som barn i en skyddad miljö, men sparkcyklarna premiärkör många i stället i hårt trafikerade stadskärnor, kanske till och med berusade.

Khashayar Kazemzadeh ser att beslutsfattarna har gjort vissa åtgärder för att elsparkcyklarna ska fungera bättre i stadsmiljön. I Stockholm har man till exempel beslutat att bara tre uthyrningsföretag får verka i staden. Det är inte heller längre tillåtet att parkera hyrsparkcyklarna var som helst utan de ska lämnas i särskilda ställ.

Även uthyrningsföretagen har gjort insatser. Vissa testar till exempel om man kan förhindra olyckor genom olika tekniska lösningar som att programmera sparkcyklarna så att de bara kan köra i låga hastigheter på platser där det brukar röra sig mycket människor. Det finns också sparkcyklar som bara går att starta om föraren klarar att lösa ett digitalt pussel, som ett slags ålders- och nykterhetstest.

Omdiskuterad klimatnytta

Elsparkcyklarna marknadsförs som ett miljövänligt transportalternativ, men fordonens roll i klimatomställningen är omdiskuterad. Det finns studier som visar att de flesta som kör elsparkcykel gör det i stället för att gå eller åka kollektivtrafik, och alltså inte som alternativ till bil.

Khashayar Kazemzadeh tror att det är för tidigt att döma ut elsparkcyklarnas gröna potential och utesluter inte att de i framtiden kan bli en pusselbit i ett hållbart transportsystem.

Även om fler städer skulle följa Paris och förbjuda uthyrning av elsparkcyklar är han övertygad om att de små eldrivna fordonen är här för att stanna.

− Jag tror inte att den här utvecklingen går att stoppa. Om hyrföretagen försvinner kommer folk köpa egna, billiga elsparkcyklar i stället och det är inte säkert att det blir bättre.