Snart är det Black Friday och sedan jul – tiden på året då e-handeln peakar och paketboxarna fylls. I städerna har det kommit lösningar som minskar klimatpåverkan från leveranser, men på landsbygden saknas ofta miljövänliga alternativ.

Många stadsbor har krypavstånd till paketutlämningen, men på landsbygden är det annorlunda. Du kan behöva köra långt för att hämta paket.

− Det man kan säga om landsbygdslogistiken är att den är eftersatt jämfört med leveranser i stadsmiljö, säger Poja Shams, forskare i företagsekonomi vid Karlstads universitet.

Han leder ett nystartat projekt där målet är att komma med konkreta lösningar och öka engagemanget för smartare och miljövänligare leveranser på landsbygden.

Enkät bland boende i Sunne

Poja Shams hoppas kunna komma med förslag på hur e-handeln kan nå högsta möjliga servicekänsla för konsumenterna på landsbygden, och samtidigt minska klimatpåverkan från leveranserna. I ett första steg kommer han undersöka e-handelsmönster bland boende på den värmländska landsbygden. Han ska knacka dörr i östra och västra Ämtervik, i Sunne kommun. För fem år sedan gjordes en liknande enkät i området och den ska han nu följa upp.

Poja Shams
Poja Shams, forskare i företagsekonomi vid Karlstads universitet.

− När den förra enkäten gjordes hade de inga paketboxar men det har de nu. Det ska bli intressant att se om det har påverkat hur de upplever servicen, säger han.

Under forskningsprojektet kommer han också studera data från logistikföretag och räkna på miljöpåverkan från olika typer av leveranser.

− I många länder går trenden mot mer hemleveranser, men det är det sämsta tänkbara ur miljöperspektiv, säger han och förklarar att det kan bli långa körningar för enstaka paket.

Leveranser till ombud eller paketboxar är bättre ur miljöperspektiv, men det gäller bara om konsumenterna kan hämta paketen på ett smidigt sätt, till exempel på vägen till jobbet eller i affären när de ändå handlar.

− Ur klimatperspektiv är det inte bra om man måste köra någonstans enbart för att hämta sitt paket.

Paketboxar där människor passerar

Poja Shams tror att paketboxar har potential att fungera på landsbygden, och pekar i synnerhet på lösningar där en aktör äger själva boxarna och lånar ut plats till företagen som levererar. I många städer har leveransföretagen egna nätverk med boxar, men det tror han inte är rimligt för mindre samhällen, där paketen är färre.

− En central fråga är att hitta modeller som gör det lönsamt för logistikföretagen att leverera till landsbygden, säger han.

En annan nyckelfråga är att identifiera var paketboxarna helst ska placeras.

− Det hoppas jag att vi ska kunna peka ut. Det är viktig kunskap för kommunerna, som ansvarar för var paketboxar får sättas upp. Det bör vara på platser som många människor passerar i vardagen.

Rättvisa mellan stad och land

För att hitta miljövänliga lösningar för landsbygdslogistiken har både logistikföretagen och landsbygdskommunerna viktiga roller, menar Poja Shams. Hans forskningsprojekt genomförs i samverkan med Sunne kommun och två logistikföretag som har ett uttalat mål att växa på landsbygden.

Vid sidan om klimatperspektivet ser Poja Shams att det finns en rättviseaspekt kopplad till möjligheten att få leveranser på ett bekvämt sätt.

− E-handeln växer och det är viktigt att även boende på landsbygden får tillgång till de här tjänsterna, säger han.