Vad blir det till middag? Blod, nektar eller kanske ko-urin, om du är mygga. I ett nytt projekt ska forskare titta närmare på hur de blodsugande insekternas smaksinne egentligen fungerar och försöka identifiera några favoriträtter.

Det är en mycket pillig uppgift som väntar SLU-forskarna bakom projektet ”Myggans smakvärld”. I labbet ska levande myggor nämligen förses med pyttesmå elektroder. På så sätt kan forskarna mäta hur myggorna reagerar på olika smaker.

− Vi använder starka mikroskop, säger projektledare Sharon Hill, som är professor i kemisk ekologi.

Sharon Hill
Sharon Hill, professor i kemisk ekologi vid SLU.

Under experimentet kommer myggorna fästas under mikroskopen med hjälp av dubbelhäftande tejp. Sedan kommer forskarna spruta ut vätskor på de områden där insekterna känner smak vilket är munnen, magen och fötterna.

Det kan verka opraktiskt att ha smaklökar på fötterna, men inte för myggor.

− De använder fötterna för att bedöma om någonting är säkert eller om det utgör en risk. Om ytan är okej går de vidare och smakar med munnen, säger Sharon Hill.

Målet med forskningsprojektet är att identifiera några ämnen, eller komponenter i ämnen, som skulle kunna användas i myggfällor.

− Det handlar om fällor där myggorna luras att äta en måltid som antingen dödar dem eller ändrar deras beteende, säger Sharon Hill.

Till exempel kan det handla om ämnen som får myggorna att tro att de redan har ätit blod, vilket skulle kunna få dem att avstå från att stickas.

Minska spridning av sjukdomar

Varje år dör närmare en halv miljon människor i världen på grund av myggburna sjukdomar som malaria, gula febern eller denguefeber. De flesta som drabbas är barn. Varannan minut dör ett barn i världen på grund av en sjukdom som de fått via en mygga.  

− För att färre människor ska dö måste vi minska antalet myggbett, säger Sharon Hill.

Hon hoppas att hon genom sitt forskningsprojekt ska kunna bidra till att göra myggfällorna mer effektiva.

− Som det är nu lockas myggorna ofta med socker för vi vet att de gillar det, men tyvärr är det många som gillar socker. Fällorna lurar inte bara myggor utan även nyttodjur som vi vill ha kvar, som pollinatörer, säger Sharon Hill.

Hon berättar också att det finns fall där de söta giftfällorna har lockat till sig barn.

− Tänk om vi kunde hitta något mer specifikt att locka myggorna med, något som inte så många andra gillar, säger hon.

Nya rön om myggors smak

I labbet ska forskarna bland annat testa hur myggorna reagerar på olika typer av nektar och blod. Kanske föredrar de nektar från en viss blomma eller en viss sorts blod? Under mikroskopet ska insekterna också få smaka på vatten från platser i naturen där myggor brukar lägga ägg. De ska också få smaka på ko-urin eftersom det har visat sig att de dricker det.

− Det är helt nya forskningsrön. Man har vetat att de dras till urinen, men inte att de dricker den, säger Sharon Hill.

Hypotesen är att myggorna stödäter urin för att få i sig protein och natrium i väntan på en blodmiddag, men än så länge vet forskarna egentligen inte vad myggorna får ut av att dricka urinen.

− Vi vet fortfarande inte så mycket om myggors smak, och vad de gillar och inte gillar. Där hoppas vi kunna bidra med lite nya svar genom projektet, säger Sharon Hill.