Forskare vid Karlstads universitet deltar i ett EU-projekt som ska förbättra hanteringen av översvämningar. Nu inleds en pilotstudie med blicken mot Klarälven.

Fokus för projektet är ta reda på hur man kan motverka översvämningar och minska de negativa konsekvenserna genom att höja medvetenheten om riskerna.

− Målet är att öka kunskapen och förbättra kommunikationen före, under och efter översvämningar, säger Max Hansson, forskare inom risk- och miljöstudier, i ett pressmeddelande.

Projektet tar avstamp i erfarenheter från olika översvämningar i Europa, som den som drabbade Gävle år 2021. Vid tidigare översvämningar har man sett att bristande förberedelser hos såväl medborgare som beslutsfattare är ett återkommande problem.

Pilotstudien vid Klarälven görs i samarbete med Torsby kommun.

− Vi ser fram emot att lära oss mer om hur vi kan hantera klimatrelaterade regn; skyfall och höga flöden och att se hur de arbetar med frågan runt om i Europa, säger Sara Johansson, samhällsplanerare vid kommunen, i pressmeddelandet.