Hur ska vi minska våra utsläpp så att vi kan nå målen i Parisavtalet? Den frågan ska 60 slumpvis utvalda personer från hela landet ta sig an under våren, och deras första träff hålls i helgen.

Medborgarrådet ska ge genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan ta sitt ansvar i det internationella klimatarbetet. Rådet kommer ha möten löpande under våren och presenterar sina förslag i slutet av maj.

Deltagarna har rekryterats genom ett så kallat ”demokratiskt lotteri”. En inbjudan har skickats till 7 000 personer baserat på uppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Nästan 500 av de som mottog inbjudan anmälde intresse för att vara med, och av dessa valdes 60 ut med hjälp av en algoritm för att spegla det svenska samhället.

– Jag är väldigt glad att så många var intresserade av att vara med i medborgarrådet. Det tyder på ett stort engagemang, vilket bäddar för värdefulla diskussioner där olika erfarenheter och perspektiv möts, säger Tim Daw, projektledare för medborgarrådet i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Deltagarna i medborgarrådet kommer vara helt fria i sina diskussioner och beslut, men får stöd från några av Sveriges främsta forskare och experter.

Medborgarråd om klimatet har tidigare genomförts på nationell nivå i till exempel Frankrike, Danmark och Finland men aldrig tidigare i Sverige.