Schlagerfans från hela Europa anländer nu till Malmö inför årets Eurovision. Ur klimatperspektiv vore det bättre att låta musikfesten vara ett rent tv-arrangemang, men då går andra värden förlorade.

Förra året uppskattades koldioxidutsläppen i samband med Eurovision till 65 000 ton. Om det är mycket eller lite i evenemangssammanhang är svårt att säga.  Även om det har blivit vanligare att arrangörer mäter sina utsläpp finns det inte tillräckligt med siffror tillgängliga att jämföra med. Utomhusfestivalen Way out west var tidiga med att mäta och öppet redovisa sina utsläpp (375 ton år 2019), men det är ett helt annat arrangemang än Eurovision.

− Det är svårt att sätta utsläppen från Eurovision i relation till något, men om vi får en siffra för årets arrangemang i Malmö kan vi jämföra med förra året och se hur man kan skruva på eventet för att få ner utsläppen framöver, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet.

Han studerar hur våra konsumtionsbeteenden påverkar klimatet, med särskilt fokus på just evenemang.

I sin forskning har han sett att de största koldioxidutsläppen vid evenemang som Eurovision är kopplade till resorna till och från arrangemanget. Det är kanske också den utsläppspost som kan vara svårast för arrangörerna att få ner, tror han.

− Det finns arrangörer som försöker påverka gästerna, till exempel genom att uppmana dem att ta tåget, men det är svårt att påverka hur folk reser, säger han.

Skippa publiken?

Erik Lundberg vill inte recensera Eurovision-ledningens klimatarbete eller säga hur arrangemanget bäst bör utformas, men om arrangörerna vill minska sitt klimatavtryck ser han att det finns en del mer eller mindre radikala åtgärder de kan överväga.

Erik Lundberg
Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet.

I och med att de största koldioxidutsläppen vid event uppstår vid resorna till och från arrangemanget skulle klimatavtrycket från Eurovision antagligen minska dramatiskt om man valde att begränsa antalet besökare, eller göra om tävlingen till ett rent tv-arrangemang.

− Då försvinner den stora delen av utsläppen, men det man måste tänka på är att det här arrangemanget är väldigt viktigt för många människor. Det här är livet för vissa. Vi har sett i forskning om evenemang att när man är hängiven någonting, oavsett vad det är - löpning, Star Wars, schlager – så spelar evenemangen en viktig roll genom att man får chans att träffas och vara hängiven tillsammans med andra.

Ett sätt att minska resandet men ändå möjliggöra för folk att mötas vore kanske att erbjuda flera lokala Eurovision-mötesplatser i olika delar av Europa, resonerar Erik Lundberg.

− Man kanske kan ha träffpunkter i olika länder, där människor kan samlas och se evenemanget tillsammans, eller på något annat sätt arrangera lokala hubbar på olika platser i stället för att alla ska kuska sig ända till Malmö, säger han.

Växlande värdland kan öka utsläppen

I samband med stora sportevenemang, som OS, har det uppmärksammats att traditionen att låta arrangemang flytta runt mellan olika värdländer har en baksida. Det finns flera exempel där detta har bidragit till skrytbyggen och resursslöseri i värdländerna, som ser en chans att visa upp sig för världen. Erik Lundberg nämner fotboll-VM i Qatar år 2022 och OS i Aten år 2004 som exempel.

− De här arrangemangen har lämnat efter sig det som brukar kallas ”vita elefanter”, alltså enorma arenor som inte används till något.

Om det skulle vara en bra lösning för Eurovision att hålla arrangemanget på samma plats varje år låter han vara osagt, men ur klimatperspektiv vore det smart att placera tävlingen någonstans mitt i Europa, på en plats med goda tågförbindelser.

− Det är olika intressen som ställs emot varandra här, men att ha som regel att man ska använda existerande infrastruktur och inte bygga nytt bara för arrangemangets skull är bra, säger Erik Lundberg.

Han upplever att allt fler arrangörer har börjat arbeta strategiskt för att få ner sina koldioxidutsläpp, och Eurovision är inget undantag. Festligheterna som arrangeras av Malmö stad i veckan är till exempel certifierade med stämpeln ”hållbart evenemang” vilket bland annat innebär att man inte har byggt någon ny infrastruktur för arrangemanget, att man har satsat på hållbara transporter och att man jobbar med återbruk i så stor utsträckning som möjligt.

− Vi ser att många arrangörer vill bli mer hållbara, och att det finns ett tryck både utifrån och från besökarna om att man ska jobba för det, säger Erik Lundberg.