En typ av fästing som aldrig tidigare har påträffats i Sverige har nu upptäckts här för första gången, rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det rör sig om arten brokig fårfästing, som kan sprida livshotande sjukdom.

Den nya fästingarten hittades i Stockholmsområdet och skickades in till SVA:s satsning ”Rapportera Fästing”. Det var förra året som fästingen hittades och nu har SVA analyserat fyndet och konstaterat att det rör sig om arten Dermacentor marginatus, eller brokig fårfästing som är det svenska namnet. Fästingen lever naturligt i södra Europa, samt i Iran, Kazakstan och i bergsområdena i Centralasien, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Brokig fårfästing kan bära på flera olika smittämnen, till exempel krim-kongo blödarfebervirus, som kan orsaka svår sjukdom med en dödlighet på upp till 40 procent.

SVA rapporterar att alla ovanliga fästingfynd från förra året har analyserats och bekräftats negativa för krim-kongo blödarfebervirus.

– Vi behöver fortsätta analysarbetet och studera den nya arten vidare innan vi kan ge mer information om fallet, säger Giulio Grandi, veterinär och parasitolog på SVA i pressmeddelandet

Att nya fästingarter tar sig till Norden är kopplat till förändringar i klimatet, som gör förutsättningarna för fästingar mer gynnsamma.

– Den nya upptäckten visar att vår övervakning kan fungera som en tidig varningssignal för nya fästingarter. Det är viktigt att tidigt kartlägga exotiska fästingarter. Denna typ av övervakning kan hjälpa oss att vara bättre förberedda om djur eller människor smittas, säger Anna Omazic, forskare på SVA i pressmeddelandet.