Ett 20-tal svenska hushåll ska få hjälp att leva mer hållbart genom ett nystartat EU-projekt. Fokus kommer ligga på mat och mode, områden där många kan minska sin klimatpåverkan.

I projektet, som heter Care, deltar sammanlagt hundra hushåll från fem olika platser i Europa. En av platserna är Göteborg och de 20 deltagande familjerna härifrån väljs ut i samarbete med Göteborgs stad.

Under projektet kommer familjerna få råd och stöd kring hur de kan minska sina utsläpp.

− Vi kommer att bidra med rådgivning och praktiskt stöd i form av olika verktyg som hushållen kan använda. Målet är att de sen ska fungera som goda exempel för andra, och visa vägen för hur vi kan ställa om till mer hållbara konsumtionsmönster, säger Annelise de Jong, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Att fokus för projektet ligger på just kläder och mat beror på att mycket av hushållens utsläpp är kopplade till denna typ av konsumtion. Samtidigt är detta områden där många hushåll kan minska sin klimatpåverkan genom ganska enkla förändringar. På sikt är tanken att projektet ska vidgas till fler konsumtionsområden som möbler, plastprodukter och mobilitet.

Utgångspunkten i projektet är att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Därför kommer arbetet genomföras i nära samarbete med hushållen och utgå från utmaningar som familjerna möter i vardagen. Lösningarna som fungerar ska sedan kommuniceras ut genom hushållens egna berättelser.