Svenskar gör av med 140 liter dricksvatten per person varje dygn. Danskar gör bara av med 100 liter. Priset på kranvatten kan vara en förklaring, menar forskare vid Malmö universitet.

I det nystartade projektet ”Att sätta pris på vatten och hållbarhet” ska forskarna undersöka hur man kan få ner vattenförbrukningen genom ett nytt prissättningssystem.

Per Hillbur, biträdande professor i miljövetenskap vid Malmö universitet, jämför svenska konsumenters syn på kranvatten med vår syn på el. Han konstaterar att vi snabbt minskade vår elförbrukning när elpriserna sköt i höjden i slutet av år 2021. Samtidigt började vi installera solceller i rasande fart för att bli mer motståndskraftiga vid nästa kris. Motsvarande medvetenhet finns inte kring vattenförbrukningen, menar han.

− Det finns inte samma motivation när det gäller att spara på vatten. Vattnet finns bara där när vi öppnar kranen. Men om vi plötsligt skulle få nöja oss med fem liter per person och dag skulle vi börja prioritera direkt, säger han i ett pressmeddelande från Malmö universitet.

I det nystartade projektet ska forskarna bland annat göra jämförelser med Danmark och Holland, och försöka förstå vad som krävs för att vi i Sverige ska komma ner till deras nivåer av vattenförbrukning.