Guld är hett eftertraktat, men brytningen orsakar föroreningar. Arbetsvillkoren i gruvorna är dessutom ofta under all kritik. Det har gjorts försök att främja hållbar guldbrytning, men satsningarna når inte hela vägen. Är rättvist guld en omöjlighet?

Efterfrågan på guld har stigit kraftigt under de senaste decennierna, inte minst på grund av att metallen är en viktig beståndsdel i teknisk utrustning som mobiltelefoner och datorer.

- Vår teknikutveckling gör oss mineralhungriga, säger Muriel Côte, forskare vid Lunds universitet.

Hon leder ett forskningsprojekt som ska undersöka vad som krävs för att guldbrytningen ska blir mer hållbar.

Giftiga tungmetaller läcker ut i miljön

Av allt guld som säljs i världen i dag kommer omkring 20 procent från småskalig gruvdrift i fattiga delar av världen. Samtidigt jobbar hela 80 procent av världens guldgruvarbetare i den här typer av gruvor, där brytningen är förenad med stora risker.

Muriel Côte, forskare vid Lunds universitet.

Vid själva guldbrytningen används oftast giftiga tungmetaller som kvicksilver och cyanid, ämnen som är skadliga för människor och även för miljön, om de läcker ut i närområdet. Det har också avslöjats att det förekommer barnarbete i gruvorna och att arbetarna jobbar under usla villkor, för löner som det inte går att leva på.

- Det skulle behövas omfattande reformer och lagstiftning, både i länder där guld bryts och i länder där guld säljs, som skyddar gruvarbetarnas rättigheter och miljön, säger Muriel Côte.

I väntan på sådana förändringar tas andra initiativ för att främja guldbrytning som prioriterar miljöfrågor och gruvarbetarnas villkor. Organisationer som Fair Trade och Alliance for Responsible Mining har till exempel tagit fram certifieringar för guld från småskaliga gruvor, men de har svårt att växa.

Bara en bråkdel av guldet är certifierat

I dagsläget är bara en mycket liten del av guldet från de små gruvorna certifierat. Uppskattningsvis bryts i de här gruvorna omkring 350 ton guld varje år, men Alliance for Responsible Mining, som är den främsta certifierande aktören, har bara certifierat 1,3 ton sedan 2014. De har också misslyckats med att få med de mest marginaliserade gruvarbetarna, konstaterar Muriel Côte.

- Vi vill ta reda på vad det beror på. Kanske saknas det incitament som gör det attraktivt för småskaliga gruvföretag att ansluta, eller finns det andra hinder, säger hon.

Muriel Côte betonar att de, i projektet, inte tar ställning för certifiering som den enda eller den bästa lösningen på problemen inom guldnäringen, men just nu har hon svårt att se några andra lovande vägar framåt.

- Jag hoppas att vi med det här projektet ska bidra till en vidare diskussion om vilka som gynnas och missgynnas av mineralutvinningen, säger hon.

Under projektet kommer de att besöka ett antal gruvor som är certifierade av Alliance for Responsible Mining i Colombia och Burkina Faso. Forskarna kommer att prata med gruvarbetare och representanter för gruvbolagen men också med personer på nyckelpositioner här i Europa, som juvelerare och representanter för banker. Dessa aktörers roll i kedjan från gruva till konsument är lika viktig som gruvbolagens, menar Muriel Côte.

- Kanske är det något i juvelerarnas eller bankernas krav som försvårar de småskaliga gruvbolagens deltagande i certifieringarna. Det vill vi titta närmare på, säger hon.

”Investera inte guld”

Något som gör handeln med guld speciell är att den inte bara sker genom att människor köper produkter av guld. Många köper också guld på aktiemarknaden eftersom det ses som en säker investering.

- Det är särskilt populärt i tider när det ekonomiska läget är osäkert. Vi ser till exempel nu under coronapandemin att fler investerar i guld, i och med att det ses som en trygg hamn, säger Muriel Côte.

Som konsument kan man för det mesta inte spåra ursprunget i exempelvis ett guldsmycke och på aktiemarknaden går det i princip aldrig att spåra guldet, menar Muriel Côte .

- Där säljs guldet i ännu fler led och det finns en aura av hemlighetsmakeri kring det hela, säger hon.

Hur ska man tänka som konsument, om man inte vill bidra till en gruvbrytning som präglas av dåliga arbetsförhållanden och undermåligt miljöarbete?

- Köp inte guld! Det är det enkla svaret, men egentligen beror det på vilken typ av konsument du är. Om du vill köpa en vigselring kan du köpa en som är gjord av certifierat eller återvunnet guld, men om du funderar på att investera i guld på aktiemarknaden är det bästa att låta bli.

Prisutvecklingen för guld

Prisutvecklingen för guld första decembervardagen mellan åren 2000 – 2020. Staplarna visar dollar per gram avrundat till en decimal.