Kanske skulle fler vilja gå med i delningstjänster, som bilpooler, om det gick att låna inte bara personbil utan olika typer av fordon?

Brenda Nansubuga, forskare vid Linköpings universitet, har studerat hur delningstjänsterna kan blir mer attraktiva. Hon ser att de i dagsläget inte riktigt möter behoven hos konsumenterna.

− Det saknas en flexibilitet. Varje delningstjänst fokuserar ofta på bara ett transportmedel, när du som användare kanske behöver flera olika, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar att företag som erbjuder delningstjänster tar stora ekonomiska risker. Det krävs investeringar i appar och fordon samtidigt som det finns en osäkerhet kring efterfrågan. Företagen har ofta svårt att skala upp sin verksamhet och nå lönsamhet eftersom de inte lyckas locka kunder.

Ändå vill många konsumenter leva mer hållbart.

− En bil står ju oftast stilla, kanske 90 procent av tiden. Men man vill ändå ha sin egen bil. Man vill ändå ha sina egna saker. Och då uppstår det ett problem för företag som kommer med de här affärsmodellerna, säger Brenda Nansubuga.

I sin studie har hon undersökt potentialen hos en modell som kallas för Mobility-as-a-service (MaaS). Syftet med den affärsmodellen är att samla flera transportslag och leverantörer inom samma plattform. Tanken är att konsumenter ska kunna använda en enda app för bildelning, elcyklar, elsparkcyklar men också kollektivtrafik.

− Det kan vara en modell som kommer att göra delning intressantare för användarna och mer lönsam för leverantörerna.